Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Bild SCANPIX.

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. En av de hårdaste abortlagarna i Europa tvingar nu kvinnor att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.

Jag trodde att vi skulle klara det och var både besviken och ledsen efteråt, säger Hervør Pálsdóttir.

Hervør Pálsdóttir, parlamentsledamot för vänsterpartiet Tjóðveldisflokkurin.

Hon är parlamentsledamot för vänsterpartiet Tjóðveldisflokkurin, där alla röstade för en liberalisering av abortlagen. Det var så nära som det kan bli. Men med 15 röster för och 15 emot uppnåddes inte en nödvändig majoritet – en majoritet som däremot finns bland färöingarna, om än med liten marginal.

– I de senaste opinionsundersökningarna stöttade 55 procent lagförslaget. Bland våra väljare är det mellan 70 och 80 procent.

Ja-rösterna i parlamentet kom främst från socialdemokrater och vänsterpartister. 

– Men två socialdemokrater röstade emot och två liberaler för. Det är splittrat inom partierna och inget parti har en gemensam linje i frågan, inte heller vi, säger Hervør Pálsdóttir.

Lagen på Färöarna är från 1956, ett abortförbud med undantag för fosterskador, allvarligt hot mot kvinnans hälsa, våldtäkt, incest och »oförmåga att ta hand om ett barn«.

Nu är alternativet att åka till Danmark och betala omkring 23 000 svenska kronor på en privat klinik.

Det som nu låg på bordet var fri abort till vecka tolv.

– Färöarna är mer konservativt än de nordiska grannarna. Fram tills för 10-15 år sedan var abort en fråga man inte pratade om överhuvudtaget, säger Hervør Pálsdóttir.

Bara några veckor före omröstningen på Färöarna den 15 maj kom beskedet om att Danmark får en mer liberal abortlag. Enligt Hervør Pálsdóttir kan det ha haft betydelse.

– För oss var det problematiskt att Danmark kom med det beskedet samtidigt som vi debatterade frågan.

Färöarna är danskt men med ett omfattande självstyre. När Danmark tog steget från vecka tolv till vecka arton blev det ett argument för motståndarna till lagförslaget på Färöarna. De  varnade för att det här bara var början, ett steg på vägen mot att följa i den forna kolonialmaktens spår.

I dag utförs ungefär 30 aborter per år på Färöarna.

– Men det är en ojämlik situation där det beror mycket på läkaren om du får en abort eller inte. Många kvinnor tvingas ljuga.

Alternativet är att åka till Danmark och betala omkring 15 000 danska kronor (motsvarande cirka 23 000 svenska ) på en privat klinik. Hur många kvinnor det handlar om vet man inte.

– Det finns också uppgifter om att kvinnor beställer abortpiller på nätet, men vi vet inte hur vanligt det är, säger Hervør Pálsdóttir.

Besvikelsen över förlusten har lagt sig, berättar hon. Efter att ha sovit på saken vaknade Hervør Pálsdóttir med ett mer hoppfullt perspektiv.

»Vi kommer att lägga fram förslaget igen«

Hervør Pálsdóttir.

– Det har funnits en sådan beröringsskräck och när vi startade Fritt val trodde vi aldrig att det skulle gå så här fort att nå en omröstning i parlamentet.

Hon var en av dem som grundade aborträttsorganisationen Fritt val 2017 och sedan dess har fler och fler kvinnor börjat prata om erfarenheter av abort.

– Och det är inte bara med familj och vänner, utan också på sociala medier. Stigmat har definitivt minskat. Kvinnliga politiker lyfter frågan och många yngre kvinnor, som flyttat tillbaka efter att ha bott utomlands, är drivande.

Hervør Pálsdóttir tror på en lagändring inom en inte alltför avlägsen framtid.

– En av de ledamöter som var frånvarande vid omröstningen har sagt att han skulle ha röstat ja och då hade vi haft en majoritet. Vi kommer att lägga fram förslaget igen.

Anna Dahlqvist är frilansjournalist.

Fler artiklar