Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Abort

Abortvården hotas av coronapandemin

Abortpiller. Bild Getty Images.

När gränser stängs, resor förbjuds och vi blir allt mer isolerade blir det svårare att få abortvård. Följden blir att oönskat gravida kan tvingas till osäkra aborter, eller att fullfölja en oönskad graviditet. Ottar rapporterar om ett oroväckande läge i Europa och USA.

När landsgränser stängs, flyg och andra resor ställs in, isolering påbjuds och vården tvingas till stenhårda prioriteringar på grund av coronapandemin så hotas abortvården. Runtom i Europa arbetar olika abortnätverk intensivt för att hjälpa så många som möjligt. I USA ifrågasätts om abort är »nödvändig vård« och delstaten Texas gav i dag besked om att aborter endast får utföras vid »livsfara«. I Sverige kan tillgång till abortvård komma att påverkas av sjuk personal.

Justyna Wydrzyńska

– Varken flyg eller tåg går så nu måste man ta sig till Nederländerna, Tyskland och Storbritannien med bil. Det är en väldigt osäker situation och vi vet inte hur klinikerna i vårt nätverk kommer att påverkas. Redan nu har en klinik i Nederländerna slutat göra aborter efter vecka tolv, säger Justyna Wydrzyńska.

Justyna Wydrzyńska arbetar de polska organisationerna Aborcyjny Dream Team och Women on Net, som hjälper kvinnor i Polen att resa utomlands för abortvård eller att få tillgång till läkemedel för abort. Tillsammans med andra organisationer i Europa bildar de nätverket Abortion Without Borders.

»Hon var i tjugonde veckan då resan till Nederländerna ställdes in som en följd av coronapandemin.«

I Polen är abort förbjudet, med undantag för allvarligt hot mot den gravidas hälsa, svåra fosterskador och våldtäkt, men i praktiken är det svårt att få en abort även i de fallen eftersom många läkare vägrar utföra aborter av samvetsskäl.

Aborcyjny Dream Team hjälpte nyligen en gravid person som fått besked om att barnet hon väntade skulle avlida kort efter förlossningen på grund av fosterskador. Hon var i tjugonde veckan då resan till Nederländerna ställdes in som en följd av coronapandemin, men lyckades i sista stund ta sig till Storbritannien.

– Vi hade också problem med att få in läkemedel för abort i början av krisen, men nu fungerar posten igen, säger Justyna Wydrzyńska.

Ser du en ökad risk för osäkra aborter?

– Det är en risk men det finns mycket information om abortpiller på nätet och vi hoppas att de som behöver hjälp hör av sig till oss.

Det är inte bara Polen som drabbas. I ett Europa där abortförbud och samvetsvägrande läkare varje år tvingar tusentals gravida att göra abort utanför vården påverkas många fler när det inofficiella systemet nu står inför enorma utmaningar.

»På längre sikt finns det en uppenbar risk att människor tvingas gå igenom oönskade graviditeter.«

Mara Klein Clarke på brittiska Abortion Support Network.

På Malta är abort förbjudet och på Irland, där abort sedan 2019 är lagligt, har abortresorna till Storbritannien fortsatt som en följd av att vårdpersonal i landet hänvisar till samvetsklausuler.

– Den senaste veckan har flera av våra klienter drabbats av inställda flyg. Malta har ställt in alla inkommande flyg så för dem som lyckas ta sig hit blir det svårt att komma hem, berättar Mara Klein Clarke på brittiska Abortion Support Network.

Fler sena aborter kommer sannolikt bli en av konsekvenserna, vilket är både mer komplicerat både för den gravida och för vården, och dyrare. På längre sikt finns det en uppenbar risk att människor tvingas gå igenom oönskade graviditeter.

– I mina värsta mardrömmar leder det till farliga aborter på egen hand. Men det ska inte behövas. Vi är många organisationer som finns här och vi har övervunnit så många hinder tidigare. Det här är bara ännu ett, säger Mara Klein Clarke.

I Italien, epicentrum för coronapandemin, uppger så många som 70 procent av gynekologerna vanligtvis att de inte utför aborter på grund av samvetsskäl. I vissa regioner i södra Italien är siffran över 90 procent. För att få göra en abort är det ofta nödvändigt att resa både inom landet och utomlands.

»Jag är rädd att det är en mycket svår situation. Det var svårt redan förut, pandemin kan bara göra det värre«, Irene Donadio, IPPF.

Med stenhårda restriktioner kring resande blir det för många en omöjlig ekvation – samtidigt som vården är under en aldrig tidigare skådad press.

– I Italien finns ingen möjlighet till hemabort, alla aborter görs på sjukhus. Vi vet ännu inte hur den här tragiska situationen påverkar möjligheten att få en abort, men jag är rädd att det är en mycket svår situation. Det var svårt redan förut, pandemin kan bara göra det värre, säger Irene Donadio på International Planned Parenthood Federation (IPPF) i Bryssel.

Tillgången till abort i USA, som tillsammans med Europa nu är hårdast drabbat av coronapandemin, är redan kraftigt begränsad. Hundratals lokala inskränkningar har under de senaste åren bland annat lett till omfattande stängningar av abortkliniker. Bland de kliniker som finns kvar är det vanligt att behöva flyga in läkare från andra delstater, eftersom de läkare som utför aborter är få. Även patienterna måste resa, ofta flera gånger för att leva upp till kraven på återkommande besök under lagstadgad väntetid.

De amerikanska abortklinikerna gör vad de kan för att erbjuda vård i god tid men vädjar till politikerna att – åtminstone tillfälligt – lätta på en del av kraven. En välkommen åtgärd skulle vara abortvård över videosamtal, vilket bedöms som säkert och effektivt, men har förbjudits i arton amerikanska delstater.

»Delstaten Ohio har gått ut med en uppmaning om att ställa in »icke-nödvändiga aborter« som en del av omprioritering av vården.«

När prioriteringar inom vården står högt på agendan väcks också frågan om vad som är »nödvändig vård«. Delstaterna Texas och Ohio har beslutat att ställa in »icke-nödvändiga aborter« som en del av omprioritering av vården (uppdaterad 25/3 2020). Abortklinikerna har svarat med att abortvården är nödvändig och inte något som går att välja bort.

En rad läkarföreningar stämmer in i att det är av största vikt att abortvården inte drabbas. Trots det meddelade delstaten Texas i dag (24 mars) att de ställer in alla aborter – om det inte finns fara för den gravidas liv. Det är helt i linje med abortmotståndarnas kampanj om abort som »icke-nödvändig vård« under pandemin.

Laura Hurley, SAAF.

För tillfället står Europa och USA i centrum för pandemin, men viruset har inga gränser. Organisationen Safe Abortion Action Fund (SAAF) som arbetar med abortfrågan globalt varnar för att hemmakarantän kan leda till en ökning av oönskade graviditeter, både som en följd av det blir svårare att få tag på preventivmedel och på grund av ökat sexuellt våld. Laura Hurley på SAAF konstaterar att abortvården runtom i världen är särskilt utsatt på grund av de restriktioner som redan finns kring abort i olika länder.

– Vi att kommer få se längre väntetider, men det är också sannolikt att många kommer tvingas till osäkra aborter eller måste fullfölja oönskade graviditeter.

Redan nu får de signaler från internationella partnerorganisationer om svårigheter att få vård, brist på utrustning och läkemedel.

Så hur är det i Sverige? Abort betraktas som akutsjukvård i Sverige och ska därmed inte drabbas av omprioriteringarna i vården.

Helena Kopp Kallner, Danderyds sjukhus.

Helena Kopp Kallner, gynekolog och ordförande i Arbetsgruppen för familjeplanering inom Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi säger till Ottar att det är viktigt att komma igång med att testa fler vårdgivare så att personalens sjukfrånvaro minskas, annars kan abortvården påverkas. På Danderyds sjukhus i Stockholm, där Helena Kopp Kallner arbetar, är det just nu betydligt färre än vanligt som hör av sig till abortmottagningen.

– Om det är på grund av rädsla för corona är det mycket olyckligt. Det blir större problem om kvinnor väntar med att höra av sig, längre fram i graviditeten.

Text Anna Dahlqvist

Läs mer om coronapandemin i Ottar:

Försäljningen av sexleksaker ökar under karantän

Hur ligger vi i coronatider? Ottar tipsar om säkrare sex!

Mer om abort och covid-19:

Fakta om hur coronakrisen påverkar tillgången till säker abort från IPPF

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.