Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Abort

All of us ska stärka aborträtten i EU

Igår sjösatte en grupp europaparlamentariker kampanjen All of Us, som ska stärka aborträtten i Europa och övriga världen. Nederländska liberalen Sophie in ’t Veld hoppas på mer kunskap om abortmotståndarnas finansiering. Anti-abortgruppernas budget har mångdubblats de senaste tio åren, enligt parlamentets öppenhetsregister.

Så länge kvinnor inte får styra över sin reproduktion förblir de andra klassens medborgare, fastslog parlamentarikerna under torsdagens möte i Bryssel. Idag har kvinnor lagstadgad rätt till abort i 25 av EU:s 28 medlemsländer, men ofta är rätten mer begränsad än den ser ut at vara på papperet. Missbruk av samvetsklausuler, restriktiva lagtolkningar, omkostnader i samband med ingreppet gör det svårt och osäkert att avbryta oönskade graviditeter på många håll i Europa. I Polen, Malta och Irland är abort inte tillåtet – annat än i mycket ovanliga undantagsfall.

«För mig handlar det om tortyr. Varför låter vi Irland komma undan med dessa brott mot kvinnors rättigheter?»

Hårdast drabbas de kvinnor som redan är i en utsatt situation. Irene Donadio, från organisationen International Planned Parenthood Federation, påminde ledamöterna om Miss Y, den på Irland asylsökande, minderåriga flickan som blivit gravid till följd av våldtäkt. Hon hindrades från att göra abort i Storbritannien, påbörjade en hungerstrejk och bedömdes som självmordsbenägen av två psykiatriker. Den irländska lagen tillåter abort när kvinnans liv är i fara; istället tvångsmatades flickan och tvingades föda genom kejsarsnitt.

– För mig handlar det om tortyr. Varför låter vi Irland komma undan med dessa brott mot kvinnors rättigheter? frågade Irene Donadio.

All of us ska arbeta tvärpolitiskt
All of us ska arbeta tvärpolitiskt

På Irland är straffet för abort 14 års fängelse. På Malta dömdes nyligen en kvinna till fyra års villkorlig dom efter att hon försökt framkalla missfall. Europadomstolen för mänskliga rättigheter har flera gånger fällt Polen för att landet tillämpar sin stränga abortlag alltför snävt, utan att det blivit ändring på rutinerna. Donadio var också orolig över utvecklingen i Ungern, där “traditionella familjevärderingar” blivit många politikers käpphäst.

«I parlamentets öppenhetsregister redovisade olika anti-abortgrupper en årlig budget på ungefär två miljoner euro.»

Initativtagarna till den nya kampanjen betonade vikten av att använda varandras framgångar som draghjälp.

– Samarbete över gränserna gör vår röst starkare och ger oss mer makt, konstaterade Sophie in ’t Veld som är liberal parlamentariker från Nederländerna.

Hon vill också att gruppen trycker på för undersökningar om vilka det är som står bakom och finansierar det organiserade abortmotståndet. Med på mötet var också Neil Datta, sedan 2004 ledare för European Parliamentary Forum on Population and Development (EPF), en plattform för politiker som jobbar med bistånd och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Under åren har han sett abortmotståndarna bli mycket bättre organiserade, öppna fler kontor och anställa professionella lobbyister.

Anti-abortrörelsen lyckades förra året samla in omkring 1,8 miljoner underskrifter till sin kampanj One of Us, där EU-kommissionen uppmanades att sluta finansiera ”embryoförstörelse” inom såväl forskning som folkhälsa och bistånd. Även om förslaget avslogs visade namninsamlingen upphovspersonernas förmåga att driva och bekosta en storskalig kampanj.

I parlamentets öppenhetsregister redovisade olika anti-abortgrupper en årlig budget på ungefär två miljoner euro.

– Det är fyra gånger så mycket pengar som för tio år sedan. Pengarna kommer från olika kyrkor men också från bundsförvanter i USA, Latinamerika och Ryssland, säger Neil Datta.

«Det här rummet tillhör oss. Vi tänker inte låta religiösa rörelser ta över.»

All of Us ska vara en motvikt som hjälper förespråkarna av fri abort att samla sina resurser, menar Vänsterpartiets Malin Björk.

– Vi kommer att stötta varandra i utskott och plenum och bygga tvärpolitiskt stöd för våra förslag. Vi kommer även att bygga allianser med religiösa rörelser som stödjer aborträtten.

Parlamentet är den EU-institution som tydligt tagit ställning för sexuell hälsa och rättigheter. Malin Björk vill värna om dess ställning som opinionsbildare:

– Det här rummet tillhör oss. Vi tänker inte låta religiösa rörelser ta över.

All of Us har som ambition att mobilisera parlamentariker från olika politiska läger. Men det var ont om representanter för parlamentets högerpartier på torsdagens möte. Initiativtagarna är den spanska socialdemokraten Iraxte Garcia Perez, belgiska socialdemokraten Marie Arena, gröna spanjoren Ernest Urtasun, nederländska liberalen Sophie in’t Veld och svenska Malin Björk från Vänsterpartiet. Nu börjar arbetet med att få fler parlamentariker, även de på högerkanten, att stödja kampanjen.

Aleksandra Eriksson är frilansjournalist.

Det gemensamma uttalet kan läsas här (på engelska): www.guengl.eu/uploads/publications-documents/ALL_of_US_Joint_declaration…


Läs mer

http://www.www.ottar.se/artiklar/fri-abort-en-stridsfr-ga-i-eu-trots-allt

http://www.www.ottar.se/artiklar/med-kluven-tunga-i-parlamentet

http://www.www.ottar.se/artiklar/mer-n-en-miljon-skrev-p-mot-abortbist-nd

http://www.www.ottar.se/artiklar/tumultartad-hearing-i-eu-parlamentet-om-abort

Fler artiklar