Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Abort

Barnmorskan har inte diskriminerats

Får inget skadestånd. De tre sjukhus som nekade barnmorskan Ellinor Grimmark anställning eftersom hon inte vill utföra aborter, gjorde inte fel. I dag kom domen i det så kallade »barnmorskemålet«.

Ellinor Grimmark stämde i maj 2014 Region Jönköpings län efter att ha nekats tjänst som barnmorska vid länets tre sjukhus. Hon begärde skadestånd och diskrimineringsersättning på 140 000 kronor.

I dag slog tingsrätten i Jönköping fast att barnmorskan inte får något skadestånd. Tingsrätten bedömer att villkoret att en barnmorska ska kunna utföra aborter är både lämpligt och nödvändigt. Tingsrätten anser därför inte att barnmorskan diskriminerats.

Läs pressmeddelande från Jönköpings tingsrätt här.

– Det är både glädjande, väntat och viktigt att tingsrätten konstaterar att abortvård ingår i barnmorskeyrket, och att hon inte är diskriminerad och inte får något skadestånd, säger RFSU:s förbundsordförande Kristina Ljungros till Ottar.

Fallet Grimmark har tidigare prövats av Diskrimineringsombudsmannen. DO ansåg dock inte att hon blivit diskriminerad och lade ner ärendet.

Även Europeiska kommittén för sociala rättigheter har tagit ställning till en anmälan gällande samvetsklausuler i vården i Sverige, det vill säga möjligheten att utföra aborter om det strider mot en personlig övertygelse. Bakom anmälan stod just organisationen Provita, men också den katolska familjeorganisationen FAFCE. I juni i år slog kommittén fast att samvetsfrihet inte är en rätt som skyddas av den europeiska stadgan, utan är upp till medlemsländerna själva att avgöra.

I en debattartikel i Aftonbladet i dag skriver representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, Läkarförbundet, Vårdförbundet, Barnmorskeförbundet, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi samt RFSU att kravet på samvetsfrihet i vården »riskerar både patientsäkerhet och bemötande inom abortvården. I förlängningen hotas hela principen om vård på patientens villkor«.

/Ottars redaktion


Läs mer

Barnmorskan överklagar domen (Aftonbladet 17 nov 2015)

KIT.se om abortmotståndarnas nya strategier

RFSU:s pressmeddelande efter tingsrättens dom 12 nov 2015

En seger för kvinnohälsa, ledare i DN 13 nov 2015

Vårdvägran vid abort upp i tingsrätten

Barnmorskan som vägrar abort inte diskriminering enligt DO

Idag sa Kronoberg nej till samvetsklausulen

Samvetsfrihetens farliga gränslöshet

Fler artiklar

Artiklar Abort

Här får du fängelse för abort

Abort är fortfarande förbjudet i stora delar av världen. Ottar har kartlagt länderna där abort leder till fängelse.

Intervju Abort

Transmän gör också abort

Organisationen Transformación driver en klinik i Guatemala City specialiserad på transhälsa.

Reportage Abort

Rökbomben – attacken mot Ottar

I ecember 2014 attackeras Ottars releaseevent med en rökbomb. Carolina Hemlin och Anna Dahlqvist återvänder till söndagen för åtta år

Reportage Abort

Ett hot mot nationen

Aborträtten är ett hot mot nationen, enligt högerextrem logik. Finns det en risk för högerextrema våldsdåd?