Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Abort

Barnmorskan har inte diskriminerats

Får inget skadestånd. De tre sjukhus som nekade barnmorskan Ellinor Grimmark anställning eftersom hon inte vill utföra aborter, gjorde inte fel. I dag kom domen i det så kallade »barnmorskemålet«.

Ellinor Grimmark stämde i maj 2014 Region Jönköpings län efter att ha nekats tjänst som barnmorska vid länets tre sjukhus. Hon begärde skadestånd och diskrimineringsersättning på 140 000 kronor.

I dag slog tingsrätten i Jönköping fast att barnmorskan inte får något skadestånd. Tingsrätten bedömer att villkoret att en barnmorska ska kunna utföra aborter är både lämpligt och nödvändigt. Tingsrätten anser därför inte att barnmorskan diskriminerats.

Läs pressmeddelande från Jönköpings tingsrätt här.

– Det är både glädjande, väntat och viktigt att tingsrätten konstaterar att abortvård ingår i barnmorskeyrket, och att hon inte är diskriminerad och inte får något skadestånd, säger RFSU:s förbundsordförande Kristina Ljungros till Ottar.

Fallet Grimmark har tidigare prövats av Diskrimineringsombudsmannen. DO ansåg dock inte att hon blivit diskriminerad och lade ner ärendet.

Även Europeiska kommittén för sociala rättigheter har tagit ställning till en anmälan gällande samvetsklausuler i vården i Sverige, det vill säga möjligheten att utföra aborter om det strider mot en personlig övertygelse. Bakom anmälan stod just organisationen Provita, men också den katolska familjeorganisationen FAFCE. I juni i år slog kommittén fast att samvetsfrihet inte är en rätt som skyddas av den europeiska stadgan, utan är upp till medlemsländerna själva att avgöra.

I en debattartikel i Aftonbladet i dag skriver representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, Läkarförbundet, Vårdförbundet, Barnmorskeförbundet, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi samt RFSU att kravet på samvetsfrihet i vården »riskerar både patientsäkerhet och bemötande inom abortvården. I förlängningen hotas hela principen om vård på patientens villkor«.

/Ottars redaktion


Läs mer

Barnmorskan överklagar domen (Aftonbladet 17 nov 2015)

KIT.se om abortmotståndarnas nya strategier

RFSU:s pressmeddelande efter tingsrättens dom 12 nov 2015

En seger för kvinnohälsa, ledare i DN 13 nov 2015

Vårdvägran vid abort upp i tingsrätten

Barnmorskan som vägrar abort inte diskriminering enligt DO

Idag sa Kronoberg nej till samvetsklausulen

Samvetsfrihetens farliga gränslöshet

Fler artiklar

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.