Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Centerpartiet: »Stärk åtgärder mot hbtqi-diskriminering«

Centerpartiets EU-parlamentariker Emma Wiesner vill grundlagsskydda aborträtten, införa en samtyckeslag och stärkta åtgärder mot diskriminering och hatbrott mot hbtqi-personer i EU.

Inför EU-valet den 9 juni 2024 har Ottar ställt 6 sexualpolitiska frågor till de partier som idag finns representerade i Europaparlamentet.

1. Abort 

I februari i år blev Frankrike det första landet i världen att grundlagsskydda rätten till abort. Tycker ditt parti att aborträtten borde grundlagsskyddas även i EU?

Svar: Ja, aborträtten är en mänsklig rättighet som definitivt bör garanteras i EU:s stadga för grundläggande rättigheter.

2. Bistånd till SRHR 

Sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) har länge varit ett prioriterat område i Sveriges biståndspolitik. Anser ditt parti att EU borde öka sitt bistånd till SRHR?

Svar: Ja. Vi vill se ett större fokus på bistånd som är demokrati- och rättighetsstärkande. Stöd till SRHR kan ofta vara avgörande för framförallt flickor och kvinnor.

3. Sexköp och prostitution 

Människohandel för sexuella ändamål är ett stort problem i EU. Varje år drabbas omkring 10 miljoner människor, varav majoriteten är kvinnor. Vilka konkreta åtgärder föreslår ditt parti för att motverka exploatering och övergrepp?

»Vi har drivit på för att sexköp ska kriminaliseras i hela EU«

Svar: Centerpartiet har varit delaktiga i förhandlingarna om ett nytt direktiv för bekämpning av människohandel i Europaparlamentet. Där har vi också drivit på för att även sexköp ska kriminaliseras i hela EU på samma sätt som Sverige gjort genom sexköpslagen.

4. Samtyckeslag i EU

Sedan samtyckeslagen infördes i Sverige 2018 har antalet fällande domar fördubblats. Idag finns det 15 länder i Europa som har liknande lagar, där sex utan samtycke defineiras som våldtäkt. Stöder ert parti införandet av en samtyckeslag i EU?

Svar: Ja, vi vill att EU ska skärpa arbetet mot alla typer av sexuellt våld. Sex ska alltid bygga på frivillighet.

5. SRHR i Gaza 

Hur ska sexuella och reproduktiva rättigheter för människor i konfliktdrabbade områden stärkas, särskilt i Gaza, och vilka konkreta åtgärder förespråkar ni för att uppnå detta?

»Viktigt att arbeta aktivt med dokumentation av sexuellt våld för att förövarna ska kunna ställas inför rätta«

Svar: Bistånd till SRHR och utbildning är och förblir avgörande redskap för att stärka kvinnors och flickors rättigheter, särskilt där krig och konflikt pågår. Rent vatten, toaletter och möjlighet att sköta sin hygien är därför exempel på sådant som akut behövs i Gaza. Det är också viktigt att arbeta aktivt med dokumentation av sexuellt våld för att förövarna ska kunna ställas inför rätta, och att arbeta både förebyggande och säkra att offren får den vård och hjälp de behöver.

6. Vilken är den viktigaste sexualpolitiska frågan just nu, enligt dig?

Svar: Utöver behovet att stå upp för aborträtten i hela EU, så är även stärkta åtgärder mot diskriminering och hatbrott mot hbtqi-personer i EU en väldigt viktig fråga.


Text Hedda Johansson, frilansjournalist

Fler artiklar