Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Reportage Abort

››De kan inte stoppa oss‹‹

Totalförbud mot abort, utbrett sexuellt våld och en kyrklig järnhand över politiken. Efter de senaste årens motgångar i Nicaragua sätter kvinnorättsaktivisten Argentina Espinoza nu sitt hopp till motståndet.

Fram till valkampanjen 2006 – då abort gjordes till den enskilt största frågan och kandidaterna tävlade mot varandra i att gå kyrkans ärenden – hade Nicaraguas kvinnor haft rätt till terapeutiska aborter i 103 år. Så kallas de aborter som utförs för att rädda gravida kvinnors liv och hälsa, eller då flickor och kvinnor blivit gravida efter våldtäkt och/eller incest.

– De senaste 15 årens liberala- och högerregeringar har inneburit att kyrkan kunnat flytta fram sina positioner, säger Argentina Espinoza, ordförande i kvinnorättsorganisationen IXCHEN, som just nu besöker Sverige för att tillsammans med Amnesty informera om situationen för kvinnor och flickor i Nicaragua.

Abortfrågan avgjorde valet 2006
Argentina Espinoza säger att abortfrågan avgjorde valet. Efter att den katolska kyrkan, tillsammans med landets evangeliska samfund, arrangerat enorma manifestationer under valhösten började politiker tävla i att vara mest emot abort. Totalförbudet har fått stora konsekvenser. I Nicaragua är sexuella övergrepp och våldtäkter ett stort problem, och offret är ofta släkt med gärningsmannen. De unga flickor, ofta inte äldre än 12–13 år, som blir med barn till följd av våldtäkter tvingas fullfölja graviditeterna, trots att deras kroppar inte har växt färdigt och riskerar att skadas av både graviditet och förlossning. Flickorna stigmatiseras dessutom svårt vid graviditeter, särskilt eftersom ”pappan” ofta kommer från samma familj.

– Graviditeten leder ofta till fattigdom för både henne och barnet. De måste sluta skolan och ta vilket jobb som helst för att kunna försörja sig och inte sällan tvingas de in i nya relationer med äldre och kanske våldsamma män, säger Espinoza.

Driver tio kvinnojourer i machosamhälle
Att sexuellt våld mot kvinnor och flickor är så utbrett menar hon dels beror på en brist på sex- och samlevnadsundervisning, dels på att Nicaragua är ett machosamhälle där män har makt över kvinnor, och vuxna har makt över barn. Hennes egen organisation, IXCHEN, driver tio kvinnojourer där våldsutsatta kvinnor och flickor kan få skydd och vård, dessutom har de fem mobila enheter som erbjuder detsamma till kvinnor på landsbygden. Men i ett land där våld mot kvinnor är i det närmaste epidemiskt räcker det inte på långa vägar.

››Jag tror på kvinnors styrka. När vi väl har gått över en viss tröskel och brutit igenom motståndet så kommer de inte att kunna stoppa oss.‹‹ Argentina Espinoza

Lagen mot abort har också fått andra, likaledes drakoniska, följder. I vintras väckte fallet med den 27-åriga ”Amalia” stor uppmärksamhet. ”Amalia” nekades behandling för sin cancer eftersom hon var gravid – läkarna skulle ha riskerat åtal om graviditeten avbröts till följd av behandlingen. Nicaragua mötte hård kritik från bland annat den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter, IACHR, som krävde ”Amalias” rätt till behandling.

Argentina Espinoza berättar att läkarna till slut behandlade kvinnan med mediciner som skulle ”vara ofarliga” för fostret, men att ”Amalia” fick ett sent missfall i sjätte månaden. I dag får ”Amalia”, som också är ensamstående mor till en tioårig dotter, hjälp av IXCHEN.

– Hon mår bättre, och vi kan bara hoppas att cancerbehandlingen hon får nu kommer att bota henne.

Fallet ”Amalia” innebar också en enorm mediedebatt om abortförbudet. Espinoza berättar att massmedier i stort stödjer rätten till abort, men att varken regering eller kyrka hittills har velat kommentera de följder av lagstiftningen som till exempel ”Amalia” tvingats betala. För tre månader sedan, i september, stängde regeringen dessutom den sista möjligheten för desperata kvinnor när preparat som Cytotec totalförbjöds, en magsårsmedicin som kan användas för illegala men hyfsat säkra medicinska aborter.

– De hävdade att folk missbrukade medicinerna, att det var för många ”spontanaborterande” kvinnor som hamnade på sjukhus, säger Argentina Espinoza.

Stort stöd för abort bland unga
Trots det mörka läget ser Argentina Espinoza ett hopp i ungdomen. En majoritet av Nicaraguas befolkning under 18 år, och bland de unga finns ett stort stöd för mänskliga rättigheter i allmänhet och rätten till terapeutisk abort i synnerhet. Detta, och att de senaste åren enligt Espinoza har ”skakat samhällets och människors grundvalar, med sina högerregeringar och sin konsumism”, gör att hon ser en möjlighet för en rörelse och ett motstånd att faktiskt åstadkomma en förändring trots kyrkans järngrepp över politiken.

– Jag tror på kvinnors styrka. När vi väl har gått över en viss tröskel och brutit igenom motståndet så kommer de inte att kunna stoppa oss.

Text: Anna Hellgren
Bild: Kristina Lindquist

Fler artiklar

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.