Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis Abort

En friare abortlag kan bli verklighet i Indien

Indiens hälso- och familjedepartement föreslår en liberalisering av landets abortlag. Det kan innebära en stor skillnad i ett land där en person dör varannan timme som en följd av en osäker abort.

Enligt Indiens rådande abortlagstiftning får bara läkare genomföra aborter och en abort måste först godkännas av vårdgivaren. Det är något som särskilt drabbar människor på landsbygden, där få läkare finns tillgängliga.

Enligt den nya propositionen ska Indiens abortlagstiftning från 1971 revideras på så sätt att alla människor har rätt till fri abort till och med vecka tolv. Om förslaget blir verklighet innebär det också att även barnmorskor, sjuksköterskor och homeopater får utföra aborter.

– Det här är ett stort framsteg för kvinnors rättigheter och autonomi, och är det största framsteget i kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar sedan abortlagen liberaliserades 1971, säger Vinoj Manning, ordförande för aborträttsorganisationes Ipas indiska lokalavdelning i ett pressmeddelande om förslaget.

Hugo Ewald


Läs mer

»Historiskt beslut tillåter abort i Peru«

Fler artiklar