Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Abort

Färre dör i osäkra aborter

”Jag bestämmer”. Manifestation för fri abort i Uruguays huvudstad Montevideo.

Färre kvinnor dör i osäkra aborter runtom i världen. Men de osäkra aborterna minskar inte. Ottar rapport undrar hur den ekvationen går ihop – och vad som händer med kampen för fri abort när döden inte längre är ett argument.

I Uruguay är abort endast tillåtet vid våldtäkt, allvarliga fosterskador eller om det finns risk för kvinnans liv. Det är ingen unik lag. Det är inte heller unikt att kvinnor därför tvingas till så kallade osäkra aborter, det vill säga illegala aborter som sker utanför vården. För tio år sedan var osäkra aborter den främsta orsaken till mödradödlighet i Uruguay. Men något revolutionerande har hänt.

››De senaste tre åren har inte en enda kvinna dött efter en osäker abort i Uruguay.‹‹

– De senaste tre åren har inte en enda kvinna dött efter en osäker abort i Uruguay, säger Veronica Fiol som är läkare på familjeplaneringsorganisationen Iniciativas Sanitarias i Uruguay.

Hon berättar om den modell som en grupp läkare, barnmorskor, psykologer och socialarbetare initierade för ungefär tio år sedan. Den gick ut på att ge kvinnor information om hur de själva kan använda misoprostol, det läkemedel som används i vården vid medicinska aborter.

– Misoprostol går att få tag på i Uruguay, antingen på de apotek som inte frågar efter recept eller via internet. Det finns också en svart marknad, säger Veronica Fiol.

I modellen ingår också att erbjuda eftervård och sedan 2008 finns en lag som reglerar vårdpersonalens skyldighet att ge informationen om misoprostol och eftervård. Trots att själva aborten är olaglig.

Tydlig minskning av antalet dödsfall

Att fler kvinnor har möjlighet att få tag på misoprostol är en viktig förklaring till de siffror som Världshälsoorganisationen WHO nyligen presenterade och som visar en tydlig minskning av dödsfallen i osäkra aborter. På fem år har antalet kvinnor som varje år får sätta livet till minskat med 20 000 och detta är en trend som man har sett även tidigare. Under samma period var andelen osäkra aborter (se faktaruta) i princip konstant. De illegala eller osäkra aborterna består, och uppskattades till 21,6 miljoner år 2008.

Kelly Culwell arbetar med abortfrågor på organisationen International Planned Parenthood Federation, världens största sammanslutning för familjeplaneringsorganisationer (IPPF). Hon anser, i likhet med flera andra experter, att den främsta förklaringen till den här utvecklingen ligger i att alltfler osäkra aborter görs med hjälp av misoprostol.

– Det är klart större risker med att föra upp olika föremål i vaginan eller att till exempel dricka blekmedel. Tillgången till misoprostol är revolutionerande och har, i vissa fall, gjort de osäkra aborterna mycket säkrare.

Restriktiva abortlagar tillämpas i de flesta latinamerikanska länder, liksom i stora delar av Afrika och Mellanöstern. Exempel finns också i andra delar av Asien och i Europa. Latinamerika och Afrika toppar gemensamt listan över andelen osäkra aborter. Men det är första hand i Latinamerika som misoprostolet nått ut till kvinnorna och dödstalen sjunkit. Modellen från Uruguay har exporterats till Venezuela, Peru, Ecuador och Argentina.

Osäkra aborter mindre synliga

Hur säkra de här aborterna än är så är de ändå illegala, och räknas som osäkra eftersom de genomförs utanför vården. Men med färre dödsfall blir de osäkra aborterna mer osynliga, och kan fortgå i det tysta utan att ansvariga politiker tvingas konfronteras med besvärande döda kvinnor. Frågan är vad det betyder det för kampen för legala och säkra aborter.

– Det är ett intressant dilemma. Att kvinnor dör är det mest accepterade skälet att kämpa för legala aborter. Dödligheten är ett starkt argument och i vissa fall kan färre dödsfall minska motivationen, säger IPPF:s Kelly Culwell.

››Att kvinnor dör är det mest accepterade skälet att kämpa för legala aborter.‹‹

För henne och andra som jobbar för säkra aborter är det givetvis inte svårt att hitta fler argument. Även om döden är den värsta tänkbara konsekvensen av en osäker abort finns det många fler. Osäkra aborter kan ge skador för livet, orsaka infertilitet och för många är det psykologiskt plågsamt att ta den risk en osäker och därmed illegal abort innebär. Själva utgångspunkten är dessutom att kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp är en grundläggande mänsklig rättighet.

– Det finns också en annan aspekt som handlar om social rättvisa. Även om misoprostol existerar kommer alltid de fattigaste, de mest marginaliserade att sakna tillgång till information om metoden. Utvecklingen kommer inte dem till nytta, säger Kelly Culwell.

Veronica Fiol på Incentivas Sanitarias tror att deras modell är ett steg på vägen mot en legalisering av aborter i Uruguay. Hon hyser gott hopp om att det kan ske inom några år.

– Vi har förberett oss nu. Attityder inom vården är viktiga för en legalisering. Dessutom blir klimatet öppnare när kvinnor kan diskutera aborter med läkare och barnmorskor, säger Veronica Fiol.

Anna Dahlqvist
Foto: Libertinus Yomango

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.