Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Väg 10 utanför Kiruna i Norrbotten. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Fem av sex regioner betalar inte resor för kvinnosjukvård

Om du har långt att åka till sjukvården kan du söka ersättning för dina resekostnader. Men ska du ta dig till mödravård, cellprov eller mammografi – då stänger regionerna plånboken. Av Sveriges 21 regioner är det 18 som inte erbjuder reseersättning för viss kvinnosjukvård.

När det varit brist på barnmorskor i Kiruna kallas vissa gravida till Piteå eller Sunderbyn för att göra sina rutinultraljud. En sådan resa tar 4,5 timme enkel väg med bil, och bensinkostnaden blir i runda slängar 1 000 kronor tur och retur. Det är svårt att hinna göra resan tur och retur och gå på besöket samma dag, och då tillkommer kostnaden för övernattning. Men lagen om resekostnadsersättning för sjukvård ges inte till den typen av kvinnosjukvård av region Norrbotten.
− Det är helt orimligt att man ska behöva åka så långt, säger Marie Rahkola, en av grundarna till instagramkontot Verkligheten kiruna.

sverigekarta ed tre utmärkta regioner

Av Sveriges 21 regioner är det bara en handfull som erbjuder ekonomisk ersättning för besök till mödravård, cellprov eller mammografi. Det visar Ottars kartläggning. I de mest glesbefolkade regionerna i Norrland, där resorna till vården är allra längst, finns ingen möjlighet att få hjälp med resekostnaden.
− Det kan i värsta fall innebära att man inte söker vård och att sjukdomar inte upptäcks, säger Monika Thelin, som är engagerad i Lapplandsupproret.

Lapplandsupproret har tagit strid mot nedskärningarna inom sjukvården i Norrland, och i synnerhet de långa avstånden inom förlossningsvården. Monika Thelin är inte förvånad över att stora delar av kvinnosjukvården undantas från rätten till reseersättning.
− De drar in på allt när det gäller den här vården. Självklart borde man ha ersättning för de här resorna, och ersättningen borde vara generös.

Av Sveriges 21 regioner är det bara en handfull som erbjuder ekonomisk ersättning för besök till mödravård, cellprov eller mammografi. Det visar Ottars kartläggning.

Monika Thelin, Lapplandsupproret.

Ottar har kontaktat alla regioner för att ta reda på huruvida sjukresor för det som ryms inom så kallad kvinnosjukvård ersätts av regionen. I de flesta regionerna går det går att få reseersättning i samband med många olika typer av vårdbesök, till exempel sjukgymnast eller tandläkare. Resekostnadsersättningen är tänkt att ge alla medborgare likvärdig möjlighet att ta sig till vården, även den som har dåligt med pengar och långt att åka.

Ersättningen har också en utjämnande effekt genom att den kompenserar boende i områden där vården är dåligt utbyggd.

− När det gäller mödravården handlar det ju inte bara om en resa som man ska göra. Det blir många vändor under en graviditet. Om man har det dåligt ställt är det inte säkert att man har råd att åka på de här besöken, och det är allvarligt, säger Monika Thelin.

I de flesta regioner går det går att få reseersättning i samband med många olika typer av vårdbesök, till exempel om du ska till sjukgymnast eller tandläkare.

Att stora delar av kvinnosjukvården inte omfattas av rätten till reseersättning har väckt starka reaktioner på instagramkontot Verkligheten Kiruna. Där uppmärksammas brister inom förlossningsvården i Norrbotten och i synnerhet de långa avstånden till BB.
Att man inte har rätt till reseersättning för besök till exempelvis mödravård, cellprov eller mammografi uppfattas av följarna som ett uttryck för att kvinnors hälsa inte prioriteras.

»Det känns som att du inte är värd något.«

Marie Rahkola
Marie Rahkola

– Det känns som att du inte är värd något, säger Marie Rahkola, en av instagramkontots grundare.
Hennes upplevelse är att vården flyttar längre och längre bort. Det har gått 20 år sedan regionen stängde BB i Kiruna och tvingade höggravida att resa längs »dödens väg« ner till Gällivare, mitt under pågående förlossningsarbete. Nu har även avstånden till mödravården ökat.

Tidigare fanns en barnmorska som roterade mellan hälsocentralerna för att gravida skulle slippa åka så långt till kontrollerna, men den tjänsten har tagits bort. Även de mammografibussar som tidigare roterade mellan olika orter har dragits in, vilket har gett längre resvägar till screening.

Även i Västernorrland är frågan om avstånden inom vården och resekostnaderna på tapeten. I en Facebookgrupp försöker boende i Junsele organisera samåkning till mammografin i Sollefteå för att spara in bensinkostnader och möjliggöra resan för de som inte kör bil. Att få ihop resan med kollektivtrafiken är svårt i och med att det bara går två bussar per dag.

»Jag tackade nej till mammografin för första gången någonsin« skriver en person i Facebooktråden.
I vanliga fall går det att göra mammografi i Junsele tack vare mammografibussarna, men nu har regionen dragit in vissa stopp med argumentet att man behöver effektivisera screeningen. Regionen har hamnat efter på grund av coronapandemin och försöker komma ikapp genom att kalla patienter till sjukhuset i Sollefteå. I Facebooktråden ifrågasätter boende i Junsele den strategin. De upplever det som att det är viktigare för regionen att kunna skicka ut många kallelser, än huruvida någon faktiskt dyker upp för screening.

Regionen menar dock att kallelserna till Sollefteå är tänkta att underlätta för patienterna, som annars hade behövt vänta längre på screening.

Så vad säger lagen om resekostnadsersättningen? Det är upp till varje region att besluta vilka vårdbesök patienter ska kunna söka reseersättning för. Men det finns föreskrifter från regeringen. »Lag om resekostnadsersättning vid sjukresor« sätter upp vissa ramar för regionerna. I lagen framgår till exempel att man ska kunna få ersättning för resor till »rådgivning om födelsekontrollerande verksamhet«. Formuleringen tolkas dock olika av regionerna och det tyckts, åtminstone inom vissa regioner, finnas oklarheter kring vad som egentligen gäller.

När Ottar frågar regionerna ifall man kan få reseersättning om man behöver åka långt för preventivmedelsrådgivning svarar de flesta ja med hänvisning till regeringens föreskrifter, medan andra svarar nej. När Ottar hänvisar till lagtexten ändrar vissa av dessa regioner sina svar. Från andra blir det tyst.

De flesta regionerna i Sverige har en princip om att reseersättning inte betalas ut vid vårdbesök som klassas som »förebyggande hälsovård« och hit räknas ofta mödravård, cellprov och mammografi. Har du däremot fått remiss från en läkare till ett vårdbesök kan du i regel få ekonomisk ersättning för resan.

Ottar har sökt socialminister Lena Hallengren för att få svar på hur regeringen ser på att regionerna nästan genomgående undantar mödravård, cellprov och mammografiundersökning från rätten till reseersättning. Lena Hallengren har avböjt att svara och kommenterar inte heller huruvida regeringen är villig att ändra lagstiftningen så att även dessa vårdbesök skulle omfattas.

Marie Rahkola tycker att reseersättningen borde vara tillgänglig för fler, men hon ser också att ersättningen fungerar dåligt även för dem som får den.

Mammografi. Bild Istockphoto.

»Reseersättningen känns som en dålig muta. Ingen ska ha så långt att åka att det behövs en reseersättning«.

Marie Rahkola

− Även om man uppfyller kraven täcker summan bara en liten del av kostnaderna, säger hon.
I de flesta regionerna, inklusive Norrbotten, kan den som åker kollektivtrafik till vårdbesöket få tillbaka hela kostnaden för resan. Den som åker i egen bil får däremot i regel betala en egenavgift som äter upp en stor del av ersättningen.

− Här hos oss går bussarna så sällan att det är omöjligt att få ihop dem med vårdbesöken, säger Marie Rahkola.

Hon tillägger att det också tar längre tid med bussen än med bilen.

− Då måste man vara ledig längre från jobbet, och någon ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas inte ut.

I slutändan tycker Marie Rahkola att det är avstånden till vården som är grundproblemet.

− Reseersättningen känns som en dålig muta. Som jag ser det är det ett misslyckande varje gång den betalas ut. Det borde inte behövas. Ingen ska ha så långt att åka att det behövs en reseersättning, säger hon.

LÄS OCKSÅ:


Charlie Olofsson är frilansjournalist

Illustration (kartan) Josefin Herolf Bild TT

Fler artiklar