Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis Abort

Fler aborter i dåliga tider

USA. Aborttalen har länge varit på nedgång i USA, men trenden tycks ha avstannat i samband med den ekonomiska krisen. Enligt en studie från välkända Guttmacher Institute genomfördes 1,2 miljoner aborter i USA 2008, vilket är en liten uppgång jämfört med motsvarande mätning 2005. Även det relativa aborttalet har gått upp

– Aborterna blir ofta färre i goda tider och fler i sämre tider – siffrorna kan mycket väl bero på det ekonomiska läget, säger statsvetaren Michael New till Washington Post.

Nu rapporterar också tidningen Ms. Magazine att de två delstaterna Florida och Nebraska kan få hårdare lagstiftning kring abort. Syftet är i båda fallen att sjukförsäkringar som erbjuds på delstatsnivå inte ska få omfatta aborter, men i Nebraska går man ännu längre: Privata sjukförsäkringar ska bara få betala för en abort om kvinnan riskerar att dö utan ingreppet. Men hårdare abortlagar leder inte automatiskt till färre aborter, menar Elisabeth Nash på Guttmacher Institute, och säger att kvinnor från medel- och överklass påverkas lite eller inte alls.

– Måltavlan för strikta abortlagar är de kvinnor som saknar resurser och var mest sårbara redan innan, säger Nash till Washington Post.

Text: Ottar red.

Fler artiklar

Reportage Abort

Vad väntar om SD får mer makt?

Inför valet tar Sverigedemokraterna ytterligare ett steg in i värmen som tänkbart stödparti. Hur påverkar det sexualpolitiken?

Intervju Abort

Fertilitetsfilosofi

Filosofen Jonna Bornemark tar sig an graviditeten som filosofisk utmaning. När börjar egentligen ett liv?

Artiklar Abort

Den sista abortstriden

Aborträtten i USA är med största säkerhet snart ett avslutat historiskt kapitel. Hur kan det hända?