Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis Abort

Fler aborter i dåliga tider

USA. Aborttalen har länge varit på nedgång i USA, men trenden tycks ha avstannat i samband med den ekonomiska krisen. Enligt en studie från välkända Guttmacher Institute genomfördes 1,2 miljoner aborter i USA 2008, vilket är en liten uppgång jämfört med motsvarande mätning 2005. Även det relativa aborttalet har gått upp

– Aborterna blir ofta färre i goda tider och fler i sämre tider – siffrorna kan mycket väl bero på det ekonomiska läget, säger statsvetaren Michael New till Washington Post.

Nu rapporterar också tidningen Ms. Magazine att de två delstaterna Florida och Nebraska kan få hårdare lagstiftning kring abort. Syftet är i båda fallen att sjukförsäkringar som erbjuds på delstatsnivå inte ska få omfatta aborter, men i Nebraska går man ännu längre: Privata sjukförsäkringar ska bara få betala för en abort om kvinnan riskerar att dö utan ingreppet. Men hårdare abortlagar leder inte automatiskt till färre aborter, menar Elisabeth Nash på Guttmacher Institute, och säger att kvinnor från medel- och överklass påverkas lite eller inte alls.

– Måltavlan för strikta abortlagar är de kvinnor som saknar resurser och var mest sårbara redan innan, säger Nash till Washington Post.

Text: Ottar red.

Fler artiklar

Reportage Abort

Ett hot mot nationen

Aborträtten är ett hot mot nationen, enligt högerextrem logik. Finns det en risk för högerextrema våldsdåd?

Artiklar Abort

Här får du fängelse för abort

Abort är fortfarande förbjudet i stora delar av världen. Ottar har kartlagt länderna där abort leder till fängelse.

Intervju Abort

Transmän gör också abort

Organisationen Transformación driver en klinik i Guatemala City specialiserad på transhälsa.

Reportage Abort

Rökbomben – attacken mot Ottar

I ecember 2014 attackeras Ottars releaseevent med en rökbomb. Carolina Hemlin och Anna Dahlqvist återvänder till söndagen för åtta år