Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Artiklar Kroppen

Fler barn lever vid tidigare födsel

Minst 100 barn per år skulle räddas från död eller svår sjukdom i Sverige ifall förlossningar sätts igång i vecka 41 – istället för vecka 42. På måndag väntas förslag på hur nya nationella riktlinjer om igångsättning kan se ut.

– En policy för att sätta igång förlossningar i vecka 41 sänker risken för svår sjukdom och dödlighet för barnen, utan att öka riskerna för mamman.

Det säger Mårten Alkmark, doktorand i obstetrik och gynekologi samt överläkare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, och en av författarna till en studie som publicerades i november 2020.

I studien jämfördes tidigare resultat från en svensk, en nederländsk och en turkisk studie och forskarna bekräftade att risken för sjukdom och död för barnet minskar vid igångsättning i vecka 41 jämfört med vecka 42, särskilt för förstföderskor. Den visade också att det skedde utan någon ökad risk för mödrarnas hälsa, och att andelen kejsarsnitt eller instrumentella förlossningar inte ökar vid tidigare igångsättning, vilket man tidigare trott. Vilken vecka gravida som gått över tiden blir igångsatta varierar idag beroende på var i landet du bor.

Senare i år väntas förslag på hur en nationell rekommendation kan se ut om att gravida ska erbjudas induktion – igångsättning – i vecka 41 istället för vecka 42, som är det vanligaste idag.

Under Svensk förening för Obstetrik och Gynekologis, SFOG, vintermöte i januari presenterades ett förslag om nationella riktlinjer framtaget av en expertgrupp, som verkar på uppdrag av Sveriges regioner och arbetsgivarorganisationen SKR. Förslaget offentliggörs den 15 februari också skickas då ut på remiss till regioner, aktuella myndigheter och fack- och professionssammanslutningar. Ett helt färdigt förslag till nationella rekommendationer borde sedan finnas klart innan sommaren.

Det absolut viktigaste är tillräckligt god information så att de gravida kvinnorna kan göra informerade val, säger Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet.

Eva Nordlund, Ordforande Svenska Barnmorskeforbundet. Foto: Stefan Bohlin
Eva Nordlund, Ordförande Svenska Barnmorskeforbundet. Foto: Stefan Bohlin

»De gravida behöver också information om vad som händer ifall de avstår induktion i vecka 41, hur känner jag mig trygg om jag väntar?.«

– De gravida behöver också information om vad som händer ifall de avstår induktion i vecka 41, hur känner jag mig trygg om jag väntar? Det finns riskfaktorer för vissa gravida som kan öka risken medan det för en helt frisk kvinna med normal graviditet kan se annorlunda ut, säger Eva Nordlund.

I Sverige är det generellt väldigt låg risk för att barn dör eller skadas under graviditet och förlossning. I graviditetsvecka 39 ökar riskerna något och ytterligare lite i vecka 41. Men från vecka 42 ökar riskerna mer påtagligt.

– Det är först vid 42 veckor som riskerna exponentiellt sticker iväg, säger Mårten Alkmark.

Att riskerna faktiskt sänks vid igångsättning i vecka 41 är Mårten Alkmark och de andra forskarna bakom studien övertygade om, men exakt hur mycket riskerna minskas är oklart. Lågt räknat menar de att 100 barn per år skulle räddas från död eller svår sjukdom om igångsättning i vecka 41 blir normen i Sverige.

I Sverige har andelen förlossningar som sätts igång ökat stadigt under de senaste decennierna och 2019 sattes en femtedel av förlossningarna igång, enligt Socialstyrelsens statistik. Att igångsättningarna blir fler beror bland annat på rekommendationer om att gravida personer med diabetes, högt blodtryck och havandeskapsförgiftning inte ska gå för långt i sina graviditeter.

Mårten Alkmark Foto: privat

Igångsättning tidigare än vecka 41 kan också bli aktuellt vid till exempel tvillingar eller om fostret inte växer som det ska.

Vilken vecka gravida som gått över tiden blir igångsatta varierar beroende på var i landet du bor. Våren 2019 blev Falu lasarett först ut med att erbjuda gravida igångsättning från vecka 41. Beslutet fattades efter att det preliminära resultatet från den första svenska studien om igångsättning, SWEPIS, delgavs förlossningskliniker. Hösten 2019 började sjukhusen i Västra Götalandsregionen göra detsamma och snart följde flera regioner. Men i exempelvis Region Östergötland, Kalmar, Jönköping och Blekinge är det fortfarande vecka 42 som gäller.

I ytterligare andra regioner, som Skåne och Stockholm, genomförs ett extra ultraljud i vecka 41 med möjlighet till tidigare igångsättning vid förhöjd risk. Det är en metod som Mårten Alkmark ställer sig frågande till.

– Det finns inga starka bevis för att det extra ultraljud som genomförs i vecka 41 är tillräckligt, säger han och efterfrågar ytterligare forskning på området.

Mårten Alkmark hoppas att det ska införas en nationell riktlinje om att alla som vill ska få igångsättning i vecka 41+0, samt att gravida ska få information om hur bevisläget ser ut.

– Kvinnor måste själva bestämma över sina kroppar, men vi i professionen kan ta ställning och rekommendera något, säger Mårten Alkmark.

Vad skulle det innebära för förlossningsvården med fler igångsättningar?

– I Göteborg skedde en policyförändring hösten 2019 och med ett omarbetat flöde har vi klarat det, säger Mårten Alkmark, som också är verksam som överläkare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

En igångsättning innebär vanligtvis en längre förlossning jämfört med om förlossningen startat spontant.

– Men det behövs mer resurser. Ska vi göra fler igångsättningar på sjukhus så tar det mer personalresurser. Jag tror att det är därför man är avvaktande till att ändra sin policy i Stockholmsregionen, fortsätter Mårten Alkmark.

Ett förslag om nationella riktlinjer väntas läggas fram inom kort av en expertgrupp som arbetat på uppdrag av Sveriges regioner och arbetsgivarorganisationen SKR.

»Var ska vi sätta gränsen undrar jag? Det dör barn även i vecka 38, 39.«

Eva Nordlund på Svenska barnmorskeförbundet uttrycker också viss tvekan inför utvecklingen med tidigare igångsättning.

– Kunskapsläget kan förändras, men utifrån det vi vet nu så är det väldigt få barn som dör i nuläget. Var ska vi sätta gränsen undrar jag? Det dör barn även i vecka 38, 39, säger Eva Nordlund.

Platser på förlossningsavdelningarna är också en fråga. För att det ska finnas rum för de som ska sättas igång – och för övriga födande – behöver förlossningsvården riggas för fler igångsättningar, menar Barnmorskeförbundet.

– Om man har bemannat upp så att det finns personal och rum för fler på förlossningsavdelningarna så kommer det gå bra, men utan det kommer fler induktioner påverka arbetsmiljön för barnmorskor, säger Eva Nordlund.

Johanna Palmström

Frilansjournalist

Fler artiklar

Reportage Sex & hälsa

»Jag älskar mitt jobb«

Ottar har besökt en Unrwa-klinik i Amman och följer arbetet i skuggan av kriget i Gaza.

Extra Kroppen

Smala ideal hetsar unga

Över hälften av alla tjejer mellan 10 och 17 år har en negativ syn på sin kropp – men vad

Artiklar HBTQI

Homofobt sexskämt i Bamse?

Många känner till uttrycket om vad som händer när någon tappar tvålen i fängelseduschen. Men varför återanvänds det av Bamse?