Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Krönika Sex & hälsa

Groomeo och Julia

Jenny Jägerfeld

Åldern för sexuellt självbestämmande i Sverige är 15 år. Men det är inte olagligt för en 86-åring att ha sex med en 15-åring, som i lagens mening fortfarande är ett barn. Jenny Jägerfeld tycker att Sverige nog borde bli mindre liberalt i denna fråga.

För två veckor sedan skakades Danmark av en skandal. Det uppdagades nämligen att den danska politikern Mike Villa Fonseca, 28 år, hade en relation med en femtonåring flicka. Efter att detta blivit känt fick Fonseca, som sitter i Folketinget för Moderaterna, sparken från partiet. Enligt dansk lag har han visserligen inte gjort fel, då samtyckesåldern är 15 år, men enligt partiets regler får man inte ha relationer med personer under 18 år.

Det finns många andra exempel på kända personer som inlett relationer med barn. Rockikonen Elvis Presley träffade Priscilla när hon var 14 år och han själv var 24 (en aktuell historia i och med Sophia Coppolas film Priscilla). När Bill Wyman från Rolling Stones började dejta Mandy Smith var hon 13 år, han 47.

Nästan alla länder har en lag som fastställer när en person är gammal nog att ge sitt samtycke till sex. Lagen finns för att skydda barn och unga, men åldern varierar mellan olika länder, från 12 år (Filippinerna och Angola) till 21 år (den lilla ö-staten Bahrain i Persiska viken). I Europa ligger nästan alla länder någonstans mellan 14 och 16 år.

I Sverige är det förbjudet att ha sex med någon som är yngre än 15 år, för den som själv är över 15 år. Då klassas det som våldtäkt mot barn. En person som är yngre än 15 kan inte samtycka till att ha sex (vare sig vaginalt, oralt eller analt) eller utföra sexuella handlingar med en annan person, även om hen vill, eftersom hen inte anses mogen nog att fatta ett sådant beslut.

»En person som är yngre än 15 kan inte samtycka till att ha sex eller utföra sexuella handlingar med en annan person.«

Många länder eller stater har undantag i lagstiftningen ifall parterna är nära i ålder, (den så kallade »Romeo och Julia-klausulen«.) Ett sådant tillägg i lagen kan upphäva rättsligt ansvar ifall en eller flera parter är omyndig (till exempel om en fjortonåring och en femtonåring har sex).

I somliga länder finns ytterligare lagar som reglerar sex. I många afrikanska och asiatiska länder är det endast tillåtet att ha sex om det sker mellan en manTM och en kvinnaTM som är gifta (med varandra, obs). Det finns också länder eller stater där oralsex och/eller analsex är förbjudet även om det sker i en heterorelation.

Många länder har alltför stränga och konservativa lagar kring sex och sexualitet, rörande vem som får ha sex med vem och på vilket sätt. Sverige är dock föredömligt liberalt i dessa avseenden.

Men det finns en aspekt av sexuallagstiftningen där jag tycker att Sverige (och många andra länder) borde bli mindre liberalt. Just samtycke i relation till åldersskillnad. För är det inte märkligt att det inte har upprättats någon gräns för hur stor åldersskillnaden får vara – ifall ena parten är omyndig? Som det är nu så är det helt lagligt för en tjugoåttaåring, en femtioåring eller varför inte en åttiosexåring att ha sex med någon som är 15 år.

I brottsbalken finns visserligen en skyddsbestämmelse som förbjuder sex med en person på 15-18 år om man är förälder eller vårdnadshavare eller om barnet är i beroendeställning (som en lärare eller tränare). Men i övrigt är det alltså fritt fram. Detta är problematiskt.

»Men det finns en aspekt av sexuallagstiftningen där jag tycker att Sverige (och många andra länder) borde bli mindre liberalt.«

En femtonåring, och säg, en femtioåring befinner sig på helt olika nivåer av mognad, både fysiskt och mentalt. De flesta femtonåringar har ännu inte helt genomgått puberteten, bor hemma och går i grundskolan. De är i regel varken särskilt erfarna vad gäller relationer eller sex. En femtioåring har varit myndig i över trettio år, har avsevärt mycket större livserfarenhet och kunskap om världen, är i regel etablerad vad gäller arbete, ekonomi och bostad, har bättre verbal förmåga och så vidare. Allt detta skapar en maktobalans i relationen.

En minderårig är heller inte helt färdigutvecklad kognitivt, till exempel har man ännu inte fullt ut utvecklat förmågan att kunna förutse konsekvenser av händelser. Det kan göra att det blir svårare att fatta informerade beslut samt att överblicka följden av en handling. Ungdomar är också mer impulsiva och riskbenägna jämfört med vuxna, vilket gör att de lättare hamnar i situationer som de senare ångrar.

Allt detta ökar risken för att en minderårig går med på saker som den kanske inte helt har tänkt över. Det ökar i sin tur risken för både emotionell och fysisk skada.

I Texas är det olagligt att ha sex med någon som är mellan 14-17 år om man själv är mer än tre år äldre – även om båda vill. Att bryta mot detta räknas som våldtäkt. Flera andra stater i USA (och många andra länder) har liknande regleringar för sex med minderåriga som ändå kan samtycka. (Nu är kanske inte Texas är något föredöme rent generellt vad gäller lag och rätt, med sin aktiva dödsstraffspraxis, men som ett exempel.)

»Trots att vi vet att det är svårt och kan bli trubbigt så sätter vi åldersgränser på olika aktiviteter.«

Tre års skillnad låter kanske lite snålt, men det är svårt att säga vilken åldersskillnad som är rimlig eftersom alla människor utvecklas och mognar i olika takt, har olika förutsättningar och livsvillkor. En trygg, intelligent och livserfaren sjuttonåring skulle kunna befinna sig på samma nivå som en osäkrare, kognitivt svagare och mindre erfaren tjugofemåring.

Trots att vi vet att det är svårt och kan bli trubbigt så sätter vi åldersgränser på olika aktiviteter – som 15 år för att kunna samtycka till sex – för att skydda barn och unga. Jag tycker nog att vi kan kosta på oss att skydda dem lite till.


Text Jenny Jägerfeld

Författare, skribent och sexolog

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.

Reportage Sex & hälsa

»Jag älskar mitt jobb«

Ottar har besökt en Unrwa-klinik i Amman och följer arbetet i skuggan av kriget i Gaza.

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.