Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis

Hallå? Göran?

Ottar ringer till Göran Hägglunds pressekreterare för att berätta att socialministern toppar listan över sexualpolitiska makthavare och be om en intervju. Pressekreteraren svarar att det kan bli svårt, men ber att få se frågorna.

Ottar mejlar frågorna. Dagen efter kommer svaret: »Vi avstår från att delta i denna intervju.«

Ottar ber om en förklaring. »Det beror på tidsbrist.«

Ottar undrar om det går att hitta någon lösning. Hur är det till exempel med den där måndagen då Hägglunds kalender ser tom ut? »Tyvärr funkar inte det.«

Ottar gör ytterligare ett försök via mejl. Ringer och lämnar ett meddelande. Tystnad. Ottar ser ingen annan råd än att försöka finnasvar på frågorna utan ministerns hjälp. Vi har letat uttalanden i medierna och sökt bland dokument från riksdag och regering för att ge en bild av Hägglund som Sveriges främsta sexualpolitiska makthavare.

Du toppar listan över sexualpolitiska makthavare i Sverige – hur känns det?

En kan tänka sig att det är kul att ha makt. Det är en förutsättning för att vilja bli politiker. Å andra sidan är det inte helt säkert att Hägglund uppskattar just den sexualpolitiska portföljen. Han tvingas genomföra reformer som är impopulära inom det egna partiet. Det gäller till exempel lagen om utländska kvinnors rätt till abort i Sverige som Hägglund tog över från den socialdemokratiska regeringen. Flera kristdemokrater protesterade högljutt när Hägglund lät den passera. Utredningen av surrogatmödraskap sa han tydligt ifrån sig. Den ligger nu i stället hos justitiedepartementet.

Likväl har han makten över hälso- och sjukvård, föräldraförsäkring och folkhälsa, vilket innebär makt över reformer kring abort, preventivmedel och assisterad befruktning, över familjepolitik och smittskyddsfrågor.

Den 1 juli försvinner kravet på sterilisering vid könsbyte. Har de som tidigare tvingats till sterilisering rätt att få skadestånd?

Hägglund har varit tydlig med att det inte finns några planer på en lag liknande den som gav de personer som tvångssteriliserades på 30- och 40-talen skadestånd. På en skriftlig fråga i riksdagen i januari 2012 svarade socialministern att han då inte planerade några åtgärder kring skadeståndsanspråken.

Du och ditt parti är emot en legalisering av surrogatmödraskap, liksom den utredning av frågan som tillsatts – varför?

Motståndet har bland annat motiverats med att det finns risker för att socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor blir offer i en handel. Hägglund har också sagt till TT att en utredning bara har som syfte att öppna för surrogatmödraskap.

I utredningen om förebyggande av oönskade graviditeter från 2009 föreslås en subventionering av hormonella preventivmedel. Varför har detta inte genomförts?

Hägglund kommenterar utredningen i Ekot i juni 2009: »Vi är i dag i den situationen där vi inte har stort utrymme för nya reformer. Då behöver vi fundera i ett större sammanhang om det här ryms och om det här är vad vi vill prioritera.«

När kommer Sverige att införa subventioner för kvinnor som kommer från länder där abort är illegalt för att göra abort i Sverige?

Ottar hittar inget direkt svar på den frågan. Men flera motioner om att utreda subventioner har avslagits.

Du var den enda partiledare som inte deltog i Stockholms Prides partiledardebatt 2010. Förra året sa RFSL att de saknade dig »som socialminister med frågor som hiv-preventionen i portföljen«. Kommer du i år?

Det återstår att se när Stockholm Pride drar igång 30 juli.

Ottar har listat de 30 viktigaste sexualpolitiska makthavarna 2013 – läs hela listan här!

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.