Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Sex & hälsa

Handlingsplaner mot rasism försvunna från regeringens webb

Flera officiella dokument som rör minoritetsgruppers rättigheter har tagits bort från regeringens webbsida. Att både hbtqi-strategin och åtgärdsprogrammen mot rasism är försvunna* väcker oro i civilsamhället kring den framtida politiken.

Ottar har uppmärksammat att flera dokument om regeringens arbete mot rasism och för hbtqi-rättigheter inte längre går att hitta på regeringens hemsida. I stället möts man av meddelandet:

»Sidan kan inte hittas. Med anledning av regeringsskiftet har ett stort antal sidor tagits bort.«

I början av november saknades till exempel den nationella strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Detsamma gällde handlingsplanen för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter, som sträcker sig över perioden 2021-2023.

»Vi förväntar oss att regeringen är tydliga med om handlingsplanen för hbtqi-rättigheter ligger fast eller om de tänker ändra något.«

Trifa Shakely, RFSL.
Trifa Shakely

När Ottar kontaktar Regeringskansliet om de bortplockade dokumenten dök hbtqi-handlingsplanen plötsligt upp igen på hemsidan, fast nu utan förordet.

Den inledande texten, som skrevs av den tidigare jämställdhetsministern Åsa Lindhagen (MP), är struken. Samtidigt är hbtqi-strategin fortfarande borta från regeringens hemsida i sin helhet.

På RFSL vet man inte vad det betyder att dokumenten har tagits ned, respektive modifierats.

– Vi förväntar oss att regeringen är tydliga med om handlingsplanen för hbtqi-rättigheter ligger fast eller om de tänker ändra något. Oavsett så vill vi höra mer om vad regeringen vill göra för att stärka hbtqi-rättigheter. Det har varit ganska tyst om det, säger RFSL:s förbundsordförande Trifa Shakely till Ottar.

Andra dokument som efter den nya regeringen tillträtt har tagits ner från regeringen.se är den funktionshinderspolitiska strategin och den nationella planen mot rasism, och de fem åtgärdsprogrammen mot rasism som lanserades så sent som i somras.*

»Det är medlemmar som har sett det och hört av sig. Många känner oro över den politiska utvecklingen.«

Yonnas Seyoum, Afrosvenskarnas Riksorganisation.
Yonnas Seyoum

Åtgärdsprogrammen syftar till att motverka afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi samt rasism mot samer. De rör politik mellan 2022-2024 och regeringsuppdrag som inte getts ut än. Att sidorna om åtgärdsprogrammen har avpublicerats försvårar arbetet med att följa upp när detta sker och vilken myndighet som får dessa uppdrag.

När den här artikeln skrivs är både den nationella planen mot rasism och de fem åtgärdsprogrammen fortfarande avpublicerade. Detta har man noterat på Afrosvenskarnas Riksorganisation.

– Det är medlemmar som har sett det och hört av sig. Många känner oro över den politiska utvecklingen och det finns en rädsla för att levnadsvillkoren ska bli sämre. Det är ju det den nya politiska inriktningen förmodligen kommer att resultera i, säger vice ordförande Yonnas Seyoum.

Regeringskansliet svarar på Ottars frågor om de försvunna regeringsdokumenten via mejl:

»Allt innehåll på regeringen.se ses över i samband med regeringsskifte, detta för att det är sittande regeringens politik som ska finnas där. Innehåll kan komma att justeras innan det återpubliceras, till exempel kan innehåll kopplat till statsråd från tidigare regering tas bort.«


Om det är så att åtgärdsprogrammen mot rasism bara har tagits bort tillfälligt tycker Yonnas Seyoum att regeringen ska kommunicera det tydligt.

– Det behövs, med tanke på kontexten. Det hade kunnat minska oron bland våra medlemmar. Många har dessutom väldigt lågt förtroende för regeringen och det blir inte bättre av en sådan här sak, säger han.

Yonnas Seyoum och Afrosvenskarnas Riksorganisation följer utvecklingen kring de avpublicerade dokumenten.

– Vi får se om de kommer tillbaka, och i så fall om de har reviderats på något sätt, säger Yonnas Seyoum.


Text Charlie Olofsson är frilansjournalist.

Bild Unsplash samt skärmdumpar från regeringen.se

Fler artiklar