Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju HBTQI

Hej Aktivist: Angelica Polmonari och Atilla Yoldas

Angelica Polmonari och Atilla Yoldas.

I varje nummer av Ottar möter vi två sexualpolitiska aktivister – en i Sverige och en i världen. Möt Angelica Polmonari som är aktiv inom Italiens största ideella hbtqi-rätssorganisation Arcigay och Atilla Yoldas som föreläser på tema jämställdhet och manlighetsnormer. 

»Hatet mot hbtqi-personer i Europa ökar.«

Angelica Polmonari

1. Vad kämpar du för

Angelica Polmonari är nyvald ordförande för lokalföreningen i Modenaprovinsen. Organisationen jobbar med hbtqi-frågor.

– Italien är det sista kvarvarande EU-landet  som fortfarande saknar en antidiskrimineringslag som berör kön, funktionalitet samt sexuell  läggning och identitet, vi jobbar för en utvidgning av lagen. Detta samtidigt som intoleransen mot hbtqi-personer är  fortsatt stor. Enligt Europabarometern uppger endast 55  procent av italienarna att de accepterar hbtqi-personer, jäm fört med EU-genomsnittet på 72 procent. 

2. Hur går det, och vad är din största utmaning?

– Ett lagförslag kallat DDL Zan, som skulle innebära en ut vidgning av den befintliga lagen som kriminaliserar rasistisk  diskriminering, stoppades i den italienska senaten i oktober  förra året. Regeringsföreträdare för den högerextrema koalitionen, samt religiösa ledare, förkastar alltså erkännandet av  internationella mänskliga rättigheter för hbtqi-personer med  hjälp av heteronormativa, kulturella och religiösa argument.  

3. Vad är på gång inom din hjärtefråga?

– Hatet mot hbtqi-personer i Europa ökar, men det kom mer inte hindra Arcigay att fortsätta motverka fördomar  samt genus- och transkritik från de konservativa rörelser  som förnekar hbtqi-personers existens. Jag kommer fort sätta verka för ett ordentligt lagförslag mot diskriminering.  Jag tror att vi kan öka medvetenheten hos allmänheten och  bidra till en sociokulturell förändring till förmån för hbtqi personers rättigheter.


»Utmaningen är att  få fler killar att börja  engagera sig.«

Atilla Yoldas

1. Vad kämpar du för? 

Atilla Yoldas har skrivit boken »Mansboken -från en kille till en annan« , 2019. Samma år utsågs han till Årets Nätängel.

– Jag kämpar för ett samhälle som inte ska behöva  kamp. För mig ska jämlikhet, inkludering och mångfald  vara självklart — tills dess måste jag, och var och en av  er som läser detta, kämpa. I vår vardag, på arbetet, i våra  relationer och när vi möter främmande människor ska  antirasism och feminism stå högt på agendan.

2. Hur går det, och vad är din största  utmaning? 

– Det går framåt, om än långsamt. I min roll som  föreläsare och opinionsbildare möter jag ständigt barn och ungdomar som utvecklas i sitt engagemang mot skeva strukturer i samhället, vilket är otroligt hoppfullt. Samtidigt underskattar jag inte den pågående backlashen och det  enorma motståndet mot en progressiv framtid. Den största utmaningen är att få fler killar och män att börja engagera sig i jämlikhetsfrågor — det är också min största motivation att fortsätta mitt engagemang!

3. Vad är på gång inom din hjärtefråga? – När det gäller mitt engagemang mot machokultur  arbetar jag just nu på fler böcker på temat. Mer än så  kan jag inte avslöja just nu! 


Text Ulrika Hammar och Hanna Böhm

Fler artiklar