Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju Sexualitet

Hej Aktivist: Levi Karvonen och Liam O’Dell

Liam O'dell och Levi Karvonen

Hej Levi Karvonen och Liam O’Dell! Levi är aktivist och pratar om frågor om dekolonialisering, antirasism och hbtqi. Liam är prisbelönad journalist och aktivist med fokus på funktions- och hbtqi-rättigheter.

»Det behövs mötesplatser för oss queera samer.«

Levi Karvonen

Levi Karvonen är en aktivist som driver Instagram-kontot @fjällzebra, där han pratar om frågor om dekolonialisering, antirasism och hbtqi. Han har tidigare varit engagerad i RFSL Ungdom och Sáminuorra, men fokuserar just nu på Sápmi Pride.

1. Vad kämpar du för?

– Jag försöker synliggöra och skapa mötesplat-ser för oss queera samer. Även om det blir allt bättrebehöver vi fortfarande synas mer, både inom ochutanför Sápmi. Vi behöver också egna platser där vikan träffas, umgås och vara oss själva i vår queerasamiskhet.

2. Hur går det, och vad är er största utmaning?

– Vi har fått finansiering för Sápmi Pride 2023 och för-arbetet rullar på fint. Den största utmaningen är den administrativa bördan som uppstår när en organiserar ett Pride-event. Artister ska bokas, fakturor betalas, finansiering skakas fram. Vi är en liten grupp utan anställda, så allt arbete sker ideellt.

3. Vad är på gång inom din hjärtefråga?

– Just nu håller vi på att planera och organisera Sápmi Pride 2023. Jag kan avslöja att det kommer äga rum i augusti i Heahttá, som ligger på finska sidan av Sápmi. Det ska bli roligt att få ta Pride till ännu en plats i Sápmi, jag är taggad!


»Jag kämpar för tillgänglighet.«

Liam O’Dell Foto: Ant Belle.

Liam O’Dell är prisbelönad journalist och aktivist från Bedfordshire i Storbritannien. Han skriver och producerar innehåll med fokus på funktions-och hbtqi-rättigheter och har bland annat hållit ett TEDxtalk i ämnet 2017.

1. Vad kämpar du för?

– Tillgänglighet, i första hand. Som en döv aktivist och journalist med autism och dyspraxi, hör det till mitt arbete att lyfta olika hinder – inom infrastruktur såväl som information. För att individer från olika marginaliserade grupper ska kunna föra sin talan behöver de tillgång till information och resurser. Det är också lika viktigt att allierade har tillgång till utbildningsmaterial, för att motarbeta fördomar och hat.

2. Hur går det, och vad är er största utmaning?

– Tyvärr har jag inte haft en särskilt positiv upplevelse. Det asexuella communityt har exempelvis stora problem med funkofobi och tillgänglighet, informations material saknar oftast bildbeskrivningar och undertexter. Jag räds tanken på att det kan finnas personer med funktionsnedsättningar som ifrågasätter sin sexualitet men inte kan använda de resurser som finns eftersom de är otillgängliga.

3. Vad är på gång inom din hjärtefråga?

– Just nu jobbar jag på min bokdebut som berör ämnet tillit i autismforskning. Det har varit otroligt informativt och fascinerande att intervjua personer tillboken. När den är färdig kommer jag ha mer tid över till andra projekt. Jag skulle vilja lära mig teckenspråk, starta ett nyhetsbrev, och skapa mer innehåll just kring asexualitet vilket har saknats i mina kanaler på senaste tiden.


Text Hanna Böhm

Fler artiklar

Artiklar Sexualitet

Frigjord framtidsfiktion

Karin Svensson skriver om sex, relationer och identitet i science fiction.