Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju Abort

Hej aktivist! Tobias Holmberg och Marevic »Bing« Parcon

I varje nummer av Ottar träffar vi två sexualpolitiska aktivister – en i Sverige och en i världen. Möt Tobias Holmberg, funkisaktivisten som arbetar med RFSU:s projekt »Sex i rörelse«, och Marevic »Bing»« Parcon, sexualpolitisk aktivist och jurist i Filippinerna.

»Jag vill förändra synen på vad som är en sexuell kropp«

SVERIGE. Tobias Holmberg är en funkisaktivist som bland annat driver RFSU:s projekt Sex i rörelse.

1. Vad kämpar du för?
– Att det ska vara lika självklart att som funkis kunna utforska sin kropp och sexualitet som det är för normisar! Att förändra synen på vad som är en sexuell kropp och se bredden av sätt att njuta på. Jag tror alla skulle ha lite bättre sex om normerna kring kroppen inte var så snäva och kontrollerande.

2. Hur går det, och vad är din största utmaning?
– Det sker framsteg hela tiden: En växande rörelse kring kroppspositivism, normkritik och en bredare diskussion om sexualitet i funkisrörelsen.
– Dock påverkas de riktigt kluriga frågorna av debatten kring LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, reds. anm). Att fråntas rätten till personlig assistans innebär inte bara en begränsad möjlighet att äta eller gå på toa, utan också friheten att ha en sexualitet. Få saker är så lustdödande som att behöva kämpa för sin rätt att kunna leva, vem orkar tänka på sex då?

3. Vad är på gång inom din hjärtefråga?
– Våren 2019 ska vi släppa ett metodmaterial kring sexualitet och normbrytande fysisk funktionalitet, både film och en digital plattform. Inom den etablerade sexualupplysningen pratas det sällan om oss funkisar: hur man ber sin personliga assistent om lite privacy för att onanera, om ställen på kroppen som kan kännas sköna för den utan känsel i könsorganen, eller vilka fördelar spastiska armar kan ha när man har sex. Förrän nu då!

————————————————————————————————————————————

Marevic »Bing« Parcon

»Jag jobbar för att ändra den lagstiftning som tar livet av 1000 filippinska kvinnor varje år«

FILIPPINERNA. Marevic »Bing« Parcon är aktivist och jurist som arbetar med sexuella rättigheter i Filippinerna. Bing har grundat Philippine Safe Abortion Advocacy Network (PINSAN) som jobbar för avkriminaliseringen av abort.

1. Vad kämpar du för?
– Jag har varit aktivist sedan tonåren, och som aktivist och feminist säger jag alltid att det inte går att prata om mänskliga rättigheter om man lämnar kvinnors rättigheter utanför.
– Jag arbetar för att förändra det filippinska samhällets stigmatiserande attityder kring abort. Vi jobbar för att förändra den lagstiftning som tar livet av 1 000 filippinska kvinnor varje år.

2. Hur går det, och vad är din största utmaning?
PINSAN arbetar på gräsrotsnivå för att förändra synen på abort. Vi har även utfört politiskt påverkansarbete som ledde till en revidering av en policy gällande begränsningar i abortvården. Dock blev vår revidering upphävd och ersatt med en policy som istället förstärker stigmat kring abort. Efter den förlusten har vi ökad insikt i att vårt arbete kommer ta lång tid.

3. Vad är på gång inom din hjärtefråga?
– Framtiden för rättighetskampen i Filippinerna ser ljus ut, det är fler än någonsin som arbetar för förändring. Filippinska kvinnor ska kunna åtnjuta sina sexuella och reproduktiva rättigheter utan rädsla för diskriminering och våld. Och för första gången finns det ett nätverk som aktivt jobbar för att avstigmatisera, avmystifiera och avkrimininalisera abort. Text Hanna BöhmBilder Privata

Läs mer

Hej aktivist! Antonia Simon och Karen »Kaz« Lucas

Hallå där… Ulrika Hammar, redaktör för Lust!

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.