Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Abort

Het debatt om samvetsfrihet kring abortfrågan i Norge

Norges regering har lagt ett förslag som ger läkare rätt att vägra hänvisa kvinnor som vill göra abort till en gynekolog. Debatten går nu hög om samvetsfrågan.

Samtidigt som det svenska fallet med en barnmorska som DO-anmält att hon nekats anställning på kvinnokliniken på ett sjukhus på grund av att hon inte vill jobba med aborter diskuteras, pågår i Norge ett politiskt drama på hög nivå kring huruvida läkare ska få så kallad ”reservationsrätt” – kunna välja bort att hänvisa kvinnor vidare till kvinnoklinik när de söker abort. Regeringen, med partiet Høgre och statsminister Erna Solberg i spetsen, lade tillsammans med Kristdemokratiska partiet och Framstegspartiet ett kontroversiellt förslag i höstas om att utöka Norges regler kring samvetsfrihet inom vården. I Norge ser systemet lite annorlunda ut än i Sverige. Om en kvinna vill göra abort söker hon först vård via en allmänläkare (motsvarande svenska allmänläkare i primärvården) som i sin tur skickar remiss till en gynekolog eller kvinnoklinik där aborten kan utföras. I dag kan norska läkare vägra att utföra vissa medicinska ingrepp – som abort – om det strider mot läkarens religiösa eller moraliska övertygelse, men det har fram tills nu inte omfattat allmänläkarnas uppdrag att remittera abortpatienter.
”Kritikerna menar att regeringen vill vrida lagen i en ytterligare konservativ riktining och att kvinnor som vill göra abort, vilket de har rätt till enligt norsk lag, riskerar att bli moraliserade över.”
Regeringens förslag innebär att husläkarna skulle få rätt att vägra att hänvisa vidare till gynekolog. Detta skulle enligt norska medier i allra högsta grad påverka kvinnor runtom i landet, till exempel på orter det inte finns större sjukhus med flera läkare, patienterna skulle riskera att möta en abortmotståndare när de söker vård, och bli runtskickade till olika läkare. Förslaget har väckt starka rekationer i landet, både bland de andra partierna och även i medierna. Kritikerna menar att regeringen vill vrida lagen i en ytterligare konservativ riktining och att kvinnor som vill göra abort, vilket de har rätt till enligt norsk lag, riskerar att bli moraliserade över. Det kan också innebära att kvinnor inte får vård och behandling tillräcklingt snabbt i och med att Norges övre veckogräns för fri abort är vecka 12. Representanterna för kristdemokratiska partiet, Framstegspartiet och Høyre har enligt norska medier en knapp majoritet för frågan i parlamentet, och i tisdags gick även centerpartiet ut och sade att de överväger på att stödja det nya förslaget, men vill vänta med att ta ställning tills regeringen presenterar lagförslaget i sin helhet. Enligt norska Aftenposten kommer de konservativa att få igenom förslaget, och kampen om hur reglerna ska utformas kommer att fortsätta under de närmaste månaderna.

Läs mer

Norska Dagsavisen om lagförslaget m.m.

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.