Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Abort

Historiskt beslut tillåter abort i Peru

Rum för uppvak på en abortklinik i Lima, Peru. Foto: Carl Osvald/RFSU

Perus regering inför för första gången riktlinjer för abort, och har därmed erkänt abort. I praktiken är det en försämring för kvinnor som söker abort, men principiellt en viktig seger. Ottar rapporterar direkt från Lima.

– Riktlinjerna är en radikal förändring. Vi kan inte säga att abort är helt avkriminaliserat, men reglerna indikerar att vi har rätt att kräva abort som en vårdtjänst, säger Susana Chavez, ordförande för Clacai (ung. det latinamerikanska konsortiet mot osäkra aborter).

I slutet av juli trädde nya nationella riktlinjer kring abort i kraft. För organisationen Inppares som tillhandahåller möjligheten att göra abort runtom i landet innebär de nya reglerna att de tillfälligt fått lägga ner verksamheten på de mindre klinikerna. Enligt de nya direktiven är det numera bara mottagningen i huvudstaden Lima som håller måttet vad gäller till exempel storleken på operationssalen. Dessutom försvåras abortprocessen av att tre olika personer nu måste godkänna ingreppet, istället för av en psykolog. Trots att abort blir mer svårtillgängligt på flera sätt är många positiva. Regeringen har nu för första gången tagit uttalad ställning i abortfrågan, genom att reglera den. Men det har också gjort att hälsoministern Midori de Habich, som drivit igenom direktiven, hamnat i blåsväder. Många, däribland kardinalen Cippriani, vill se henne avsatt och katolska organet Opus Dei har startat en affischkampanj som syns på flera ställen runt om i landet med en bild på hälsoministern och hennes barnbarn och texten »Jag är ingen god mormor«.

Susana Chavez på organisationen Clacai. Foto Ulrika Hammar/RFSU

»Läkarna måste bli medvetna om att det är deras skyldighet att rädda en kvinnas hälsa, inte bara hennes liv.« Susana Chavez

– Det civila samhället har äntligen lyckats genomföra något som kyrkan varit emot. Vi har haft en starkare påverkan på politiken än kyrkan, som tidigare vunnit varje strid, säger Susana Chavez på organisationen Clacai.

En annan fördel är att sjukhusen nu kan räkna med abort i sina budgetar samt börja ägna sig åt forskning av nya metoder och teknologi på området. Men en strid återstår, menar Susana. Den om att ändra läkares attityder och kunskaper om vad riktlinjerna innebär.

– Läkarna måste bli medvetna om att det är deras skyldighet att rädda en kvinnas hälsa, inte bara hennes liv. Kvinnor ska inte behöva vara nära döden för att abortriktlinjerna ska användas, säger Susana.

På Inppares kliniker har man tidigare haft lokala riktlinjer för respektive klinik. De har kunnat vara mer tillåtande än vad de nationella nya reglerna är. Carlos Alvarado Ñato, chef för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på Inppares, är dock övertygad om att man kommer att hitta sätt att möta de nya kraven på.

Flyer med information om Inppares mottagningar.

– Det blir förstås kostsamt, men det är inte en omöjlighet att bygga om klinikerna så att vi kan fortsätta utföra abort på samma sätt som tidigare. Med hjälp av telefonkonferenser kan vi få godkännande av de tre yrkespersoner som krävs även då de inte alla finns på plats på de mindre orterna, säger han.

En annan svårighet är att det fortfarande är förbjudet att informera om tillgången till abort öppet. Istället måste budskapet bäddas in, bland annat i de flygblad Inppares använder sig av för att få ungdomar att känna till klinikens abortverksamhet. »Moderskap är inte ett tvång« och »Du har rätt att välja« står det på foldrarna. Inppares erbjuder inte bara vård utan är en påverkansaktör. Organisationen har bland annat verkat för att ta bort lagen som förbjöd personer mellan 14 och 18 att ha sex. Någon ändring av abortlagen vill de dock inte arbeta för i nuläget.

– Det finns en risk att vi förlorar om vi utmanar beslutsfattare att ändra lagen. Nu vill vi fokusera att utöka tillgången till våra vårdtjänster, säger Carlos Alvarado Ñato.

Text Ulrika Hammar

Foto Carl Osvald och Ulrika Hammar/RFSU


Läs mer

Tidigare i Ottar om Peru och abort:

17-åring vägrad abort

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.