Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Abort

Abortvägrande läkare hot mot rätten till vård

Italiensk flagga. Bild: Morguefile

I Italien vägrar sju av tio gynekologer att utföra aborter. Som en följd av att så många läkare åberopar samvetsfrihet bryter Italien mot rätten till vård och diskriminerar kvinnor. Det slår den Europeiska kommittén för sociala rättigheter fast idag.

I Basilicata, en region i södra Italien, gör bara 15 procent av gynekologerna aborter. Den stora majoriteten säger nej och hänvisar till samvetsfriheten, det vill säga rätten att inte ge vård som strider mot en stark personlig övertygelse. Det finns flera regioner där andelen abortvägrande gynekologer ligger kring 80 procent, men genomsnittet är 70 procent. Även bland narkosläkare är siffran hög, strax över 50 procent.

2012 anmälde International Planned Parenthood Federation (IPPF) Italien till den Europeiska kommittén för sociala rättigheter. IPPF är en internationell organisation som arbetar för sexuella och reproduktiva rättigheter. I anmälan hävdade IPPF:s företrädare att abort i praktiken inte längre är tillgängligt för kvinnor i Italien, något som de menade var ett brott mot såväl rätten till vård som rätten att inte diskrimineras på grund av kön. Kommittén, som är ett av Europarådets organ, gick helt på IPPF:s linje när de kom med sitt beslut idag.

Endast kvinnor drabbas när sjukvårdspersonal vägrar att utföra laglig vård. Ingen sjukvård förvägras män på motsvarande sätt.«

Johanna Westeson är Europachef på den internationella människorättsorganisationen Center for Reproductive Rights. Hon välkomnar beslutet och lyfter särskilt fram diskrimineringsfrågan.

– Endast kvinnor drabbas när sjukvårdspersonal vägrar att utföra laglig vård. Ingen sjukvård förvägras män på motsvarande sätt – och med motsvarande allvarliga konsekvenser för deras hälsa och värdighet. Det här är en av de första gångerna ett människorättsorgan så tydligt påvisar sambandet mellan diskriminering av kvinnor och abortmotstånd.

Abort är lagligt i Italien, men de senaste åren har antalet gynekologer som utför aborter minskat i snabb takt.

Konsekvensen blir att kvinnor tvingas till illegala aborter, enligt den italienska organisationen AIED som arbetar för sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa. Ytterligare en italiensk organisation, ALCLRS, som arbetar med patientsäkerhet och rätten till vård konstaterar att det finns ett uppenbart hot mot kvinnors psykiska hälsa när de tvingas gå från sjukhus till sjukhus på jakt efter en läkare som utför aborter. Båda organisationerna har lämnat in yttranden i samband med IPPF:s anmälan.

Över 170 sjukhus i Italien utför överhuvudtaget inte aborter, enligt en sammanslutning av gynekologer som verkar för aborträtten. 2010 framkom det också att vårdpersonal i den sydliga regionen Apulia nekat kvinnor information om abort liksom eftervård. Förvaltningsdomstolen i Apulia kom fram till att samvetsfriheten inte sträcker sig så långt.

Ett av Europas viktigaste människorättsorgan har nu slagit fast att läkares individuella samvetsfrihet aldrig får stå i vägen för kvinnors rätt till abortvård.«

Det faktum att det är nästintill omöjligt att göra abort i vissa delar av Italien har debatterats i det italienska parlamentet som har uppmanat regeringen att agera. Men den italienska regeringen nekar till att de inte lever upp till rätten till vård och diskriminerar kvinnor.

Enligt den Europeiska kommittén för sociala rättigheter råder det dock ingen tvekan om att Italien bryter mot två artiklar i den stadga som reglerar sociala och ekonomiska rättigheter bland Europarådets 47 medlemsstater: Rätten till vård och rätten att inte diskrimineras.

Kommittén uttrycker stark oro över situationen i Italien i det beslut som kom idag. Där står bland annat att det finns en uppenbar risk för långa väntetider, men också att abort överhuvudtaget inte är tillgängligt i vissa delar av Italien. Kommittén slår också fast att den individuella rätten att åberopa samvetsfrihet inte får äventyra rätten till vård.

– Det här beslutet kommer i en tid då abortmotståndare i allt högre grad åberopar samvetsfrihet för att undergräva aborträtten. Det är mycket glädjande att ett av Europas viktigaste människorättsorgan nu slagit fast att läkares individuella samvetsfrihet aldrig får stå i vägen för kvinnors rätt till abortvård, säger Johanna Westeson.

Beslutet innebär att Italien nu tvingas agera för att säkra rätten till vård och se till så att kvinnor inte diskrimineras genom att nekas möjlighet att göra abort – trots att de är lagliga.

Anna Dahlqvist


Läs mer

I Sverige diskuteras också samvetsfrihet kring abortfrågan. Läs Ottars ledare från #4 2013 här.

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.