Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis Abort

Känslig abortstatistik blir offentlig

ENGLAND. Detaljerad statistik om aborter utförda vecka 24 kan nu begäras ut i England. Detta efter att anti-abort organisationen Pro-Life Alliance tagit frågan till domstol och fått rätt. Beslutet oroar grupper som jobbar med familjeplanering eftersom kvinnor och läkare riskerar att identifieras.

I England genomförs omkring 130 sena aborter per år. Det lilla antalet varje år betyder att statistik som begärs ut om exempelvis ”aborter utförda på grund kluven gomspalt” kan innehålla väldigt få fall. Kanske till och med ett enda fall. Genom att använda annan offentlig information är det därför inte omöjligt att identifiera den som gått igenom eller genomfört aborten. Det var detta som hände år 2003 i det uppmärksammade fallet Jepson. Läkaren som utförde aborten fick sin adress publicerad på en anti-abortsajt och blev utskälld i medierna. Fostret hade en kluven gomspalt vilket tolkades som att aborten gjordes av skönhetsskäl. Den del av historien som inte berättades var att den kluvna gomsplaten kunde vara ett tecken på allvarligare skador hos fostret.

I England får en graviditet som gått över 24 veckor avbrytas om det finns risk för kvinnans fysiska eller psykiska hälsa eller bevis på allvarliga skador hos fostret.

Hanna Jonsson Löfbom

Källor: Guardian.co.uk, Telegraph.co.uk


Läs mer

An abortion ruling that puts the privacy of women at risk (guardian.co.uk)
Amerikansk aborträtt under attack (Ottar rapport april 2011)
”Man måste fortsätta kämpa” (Ottar rapport februari 2007)

Fler artiklar

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.