Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Kristdemokraterna: »Samtyckeslagen är en nationell fråga«

Kristdemokraternas EU-parlamentariker Alice Teodorescu Måwe vill stärka arbetet mot tvångs- och barnäktenskap och tycker att frågan om att grundlagsskydda aborträtten ska tas på nationell nivå.

Inför EU-valet den 9 juni 2024 har Ottar ställt 6 sexualpolitiska frågor till de partier som finns representerade i Europaparlamentet.

1. Abort 

I februari i år blev Frankrike det första landet i världen att grundlagsskydda rätten till abort. Tycker ditt parti att aborträtten borde grundlagsskyddas även i EU?

Svar: Nej.

Vi har röstat för att inkludera rätten till abort i EU:s rättighetsstadga, en icke-bindande resolution, som redan innefattar andra fri- och rättigheter, såsom rätten till liv, frihet och rätten till hälsa.

Rätten till säker abort ska finnas i hela EU, men det är viktigt att detaljerna om hur inte regleras på EU-nivå, utan den juridiska utformningen av aborträtten bör höra till medlemsstaterna. En reglering på EU-nivå skulle också kunna öppna upp för att förhandla om svensk abortlagstiftning med länder som exempelvis Polen och Malta, som har en helt annan syn på abort än oss.

2. Bistånd till SRHR 

Sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) har länge varit ett prioriterat område i Sveriges biståndspolitik. Anser ditt parti att EU borde öka sitt bistånd till SRHR?

»Kvinnors rättigheter har gått tillbaka under pandemin, varför ökade insatser behövs«

Svar: Ja.

Vi anser att det är viktigt att främja SRHR-tjänster, såsom sexualundervisning, tillgång till preventivmedel och vaccin. Det är viktigt att fortsätta insatserna med SRHR, både från Sverige och från EU, i det humanitära biståndet och inom det långsiktiga utvecklingssamarbetet för att bland annat motverka tvångs- och barnäktenskap. Flickors och kvinnors rättigheter har gått tillbaka under pandemin, barnäktenskap och tonårsgraviditeter ökat, likaså sexuellt våld varför ökade insatser behövs.

3. Sexköp och prostitution 

Människohandel för sexuella ändamål är ett stort problem i EU. Varje år drabbas omkring 10 miljoner människor, varav majoriteten är kvinnor. Vilka konkreta åtgärder föreslår ditt parti för att motverka exploatering och övergrepp?

Svar: KD anser att den svenska sexköpslagen och förbudet mot koppleri är bra. Vi ser gärna att andra europeiska länder inspireras av det. Vi tycker dock inte straffrätt är något EU ska besluta om utan det ska vara nationell kompetens.

4. Samtyckeslag i EU 

Sedan samtyckeslagen infördes i Sverige 2018 har antalet fällande domar fördubblats. Idag finns det 15 länder i Europa som har liknande lagar, där sex utan samtycke definieras som våldtäkt. Stöder ert parti införandet av en samtyckeslag i EU?

»Samtyckeslag är en nationell fråga och hör inte hemma på EU-nivå«

Svar: KD var med och införde samtyckeslagstiftningen i Sverige. Det är en mycket viktig och bra lagstiftning. Frågan är dock en nationell kompetens och hör inte hemma på EU-nivå.

5. SRHR i Gaza

Hur ska sexuella och reproduktiva rättigheter för människor i konfliktdrabbade områden stärkas, särskilt i Gaza, och vilka konkreta åtgärder förespråkar ni för att uppnå detta?

Svar: Vi anser att det är viktigt att för svensk del fortsätta insatserna med SRHR i det humanitära biståndet och inom det långsiktiga utvecklingssamarbetet för att bland annat motverka tvångs- och barnäktenskap. På EU-nivå bör man verka för att minska det humanitära lidandet, vilket inkluderar krav om tillfälliga humanitära stridspauser och fungerande hjälpsändningar, samt bör EU försöka lägga grunden till, och verka för, en permanent konfliktlösning på sikt. 

6. Vilken är den viktigaste sexualpolitiska frågan just nu, enligt dig?

Svar: Att inom det långsiktiga utvecklingssamarbetet motverka tvångs- och barnäktenskap inom EU och runt om i världen samt att säkra trygg mödra- och förlossningsvård.


Text Hedda Johansson, frilansjournalist

Fler artiklar