Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Liberalerna: »Ett europeiskt FBI ska motverka människohandel«

Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro vill grundlagsskydda aborträtten och införa en europeisk samtyckeslag.

Inför EU-valet den 9 juni 2024 har Ottar ställt 6 sexualpolitiska frågor till de svenska partier som finns representerade i Europaparlamentet i en EU-valguide.

1. Abort

I februari i år blev Frankrike det första landet i världen att grundlagsskydda rätten till abort. Tycker ditt parti att aborträtten borde grundlagsskyddas även i EU?

Svar: Liberalerna vill att rätten till fri abort grundlagsskyddas i hela EU och skrivs in i EU:s stadga för grundläggande rättigheter. Så länge som rätten till fri abort respekteras, är det viktigt att varje EU-land själv ansvarar för sin egen lagstiftning, eftersom vi aldrig kan acceptera att ett medlemsland tvingas införa strängare regler. EU-medborgare som vägras abort i hemlandet ska utan risk för repressalier ha rätt att genomföra abort i ett annat EU-land.

2. Bistånd till SRHR

Sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) har länge varit ett prioriterat område i Sveriges biståndspolitik. Anser ditt parti att EU borde öka sitt bistånd till SRHR?

Svar: Ja. Det är viktigt att Sverige i vårt utvecklingssamarbete driver på i frågor som är politiskt känsliga i mottagarländerna. Det gäller inte minst sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR-frågor, inklusive rätten till fri abort.

3. Sexuell expolatering och människohandel

Människohandel för sexuella ändamål är ett stort problem i EU. Varje år drabbas omkring 10 miljoner människor, varav majoriteten är kvinnor. Vilka konkreta åtgärder föreslår ditt parti för att motverka exploatering och övergrepp?

»Vi vill ha ett europeiskt FBI och en europeisk åklagarmyndighet som kan jobba på riktigt med att samordna utredningar av människohandel«

Svar: Varje år utsätts miljoner kvinnor, män, flickor och pojkar för människohandel som leder in i tvångsarbete, prostitution, tiggeri och även rent slaveri. De människor som drabbas i Sverige är oftast offer för internationella nätverk som agerar i hela Europa. Det visar hur viktigt det är att stärka EU:s brottsbekämpande samarbete. Även globalt behöver samarbetet utvecklas.

Europas polis- och åklagarmyndigheter måste byggas ut. Vi vill ha ett europeiskt FBI och en europeisk åklagarmyndighet som kan jobba på riktigt med att samordna utredningar av människohandel. Men vi vill också ge polisen och tullen vassare och kraftfullare verktyg för att gripa in mot de organiserade ligor som ofta ligger bakom människohandeln.

4. Samtyckeslag i EU

Sedan samtyckeslagen infördes i Sverige 2018 har antalet fällande domar fördubblats. Idag finns det 15 länder i Europa som har liknande lagar, där sex utan samtycke defineiras som våldtäkt. Stöder ert parti införandet av en samtyckeslag i EU?

»Vi vill se en europeisk samtyckeslag och en gemensam definition av att sex utan samtycke ses som våldtäkt«

Svar: Ja. Gemensamma insatser behövs på EU-nivå för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vi vill se en europeisk samtyckeslag och en gemensam definition av att sex utan samtycke ses som våldtäkt. Kontaktförbud som utfärdats av en myndighet i ett EU-land ska gälla i hela unionen.

5. SRHR i Gaza

Hur ska sexuella och reproduktiva rättigheter för människor i konfliktdrabbade områden stärkas, särskilt i Gaza, och vilka konkreta åtgärder förespråkar ni för att uppnå detta?

Svar: I konfliktfyllda områden ser vi hur riskerna ökar för att bli utsatt för sexuellt våld. Vi behöver se till att det finns ordentlig lagstiftning på plats som gör att brotten tas på allvar och att förövarna ställs till svars. 

6. Vilken är den viktigaste sexualpolitiska frågan just nu, enligt dig?

»Skyddet av aborträtten den viktigaste frågan för mig just nu«

Svar: Vi har de senaste åren sett hur snabbt det kan gå när ett land bestämmer sig för att montera ner aborträtten, hur Polens kvinnor fråntagits rätten till abort och nekats vård, med fruktansvärda konsekvenser som kostat människoliv. Därför är skyddet av aborträtten den viktigaste frågan för mig just nu.


Text Hedda Johansson, frilansjournalist

Fler artiklar