Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Ottarskolan Sex & hälsa

Lustfylld lek

Illustration Mikael Sjömilla

Hur ska du som vuxen göra för att låta barnet bejaka sin kropp och lust, och lära sig att sätta gränser? Ottar ger tips!

För att barn ska lära känna sin kropp och sin egen sexualitet måste de få visa sexuella uttryck, själva eller genom att leka med andra barn. När barn får tillgång till sin egen naturliga sexualitet blir det inget tvångsmässigt eller något som måste stoppas. Naturligtvis kan det uppstå situationer där vuxna behöver vägleda barn, precis som vi gör i alla avseenden.

Det är viktigt är att inte fördöma barns beteende, utan att bekräfta och vägleda dem. Barnen måste lära sig att respektera varandras gränser oavsett om det gäller att leka med bilar, eller att titta på kompisens kön.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SPRÅK OCH ORD

Genom att sätta ord på känslor, kroppsdelar och upplevelser ger vi barnen tillgång till ett språk, och övar dem i att sätta ord på sådant de tänker och känner. På samma sätt som vi namnger öron, tår och naveln kan vi prata om snoppen, pungen, snippan och blygdläpparna.

Det är viktigt att barnens frågor och utforskande bemöts med respekt och öppenhet. Ett språk kring kropp, kön och känslor är viktigt också för att förebygga övergrepp, att barnet till exempel kan berätta exakt var någon har rört hen.

Tips!

Prata och visa att det går att tala om kroppar, kön och lust i er familj. Det är bra både för att barnet ska kunna sätta ord på sin egen kropp och lust, samt att barnet kan berätta för er om något har hänt.

Tips!

Svara konkret på barnens frågor. Lägg inte in värderingar, utan beskriv: »Mamma och mamma tyckte om varandra och så gick de till doktorn och fick ett frö från en donator som sattes ihop med mammas ägg inne i magen och så blev det ett barn som växte och växte tills det var stort nog att komma ut.«

Tips!

Ge barnen en spegel så de får titta själva på sitt kön och benämna det.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SEXUELLA LEKAR

Barn är nyfikna och leker ofta sexuella lekar med varandra eller själva. Många små barn onanerar och gillar till exempel att gnugga sig mot ett bordshörn eller sin favoritkudde. Det är normalt.

Barn lär sig tidigt, genom omgivningens reaktioner, att de sexuella lekarna skiljer sig från andra lekar och de kan därför bli generade eller förlägna om någon upptäcker deras lek. Tystnad, tillrättavisningar och markeringar som rör barns sexuella uttryck kan få barn att förknippa sexualiteten med skamkänslor, vilket kan påverka sexualiteten även senare i livet.

Tips!

Låt barnet få tillgång till ensamtid, möjlighet att kunna stänga en dörr om sig då och då, och visa respekt för att sexualiteten kan kännas privat.

Tips!

Om ett barn till exempel tycker att det är skönt när du smörjer salva på snippan och ber dig fortsätta, så kan du vara väldigt tydlig och säga att »nej, jag kan inte göra det mer, men du kan pilla själv om du tycker att det är skönt«. Att du bekräftar barnet, men sätter en gräns.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KÖNSIDENTITET OCH KÖNSUTTRYCK

Det är viktigt att barn tillåts utforska olika könsuttryck, till exempel att prova hur det är att vara »pojke« eller »flicka« om de har lust med det, barn förhåller sig till samhällets uppdelning i könskategorier och måste få testa olika. Men du som vuxen bör inte korrigera barnet när det bryter mot en förväntad könsroll eller uttryck, utan låta barnet veta att det är okej att vara han, hen eller hon eller vad det vill.

Ett barn som är trans kan känna »jag är något som inte finns« i en värld där tvåkönsnormen råder. Som förälder bör du hitta ett sätt att prata med dina barn om könsidentitet och sexuell identitet. Det är vuxnas ansvar att synliggöra olika identiteter från det att barnen är små så att de när de växer upp inte behöver vara ensamma med sina funderingar.

Tips!

Stå alltid på barnets sida och lita på dess upplevelse av sin egen identitet. Den har ingen annan rätt att bestämma över.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NAKENHET

För barn är kroppar, nakenhet och kön något helt naturligt. De flesta är nyfikna och vill titta, känna och fråga. Barn kan vara nyfikna på föräldrar och andra vuxnas kroppar och vilja känna på bröst och kön. Då får man avväga och till exempel säga »Nej, jag vill inte att du tar på min snopp. Jag bestämmer över min kropp, och du bestämmer över din«.

Att vara naken och fysisk i en familj är positivt, men det måste såklart kännas naturligt även för de vuxna. Känn efter vad som känns bäst för just er familj.

Tips!

Det är viktigt att barn får se nakna kroppar så att de vet hur vi människor ser ut, till exempel genom att duscha eller bada bastu tillsammans. Om du har möjlighet, gå med barn till badhuset!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KROPPSLIGT SJÄLVBESTÄMMANDE

Alla barn ska få lära sig att deras kropp är deras egen, och att de har rätt att säga ja till sådant de vill göra, och nej till sådant som inte känns bra. Respektera barnets gränser och visa att det är okej att säga nej till kramar och pussar. Uppmuntra till exempel inte ett barn att krama någon om det uttrycker att det inte vill, och kittla inte ett barn som har sagt nej.

Kroppslig integritet är en balansgång. Det kan finnas situationer då ett mindre barn till exempel måste äta antibiotika men vägrar och då måste vuxna bestämma. Men så långt som möjligt ska vi låta barn bestämma själva över sina kroppar.

Tips!

Ett sätt att stärka barns kroppsliga integritet är att låta dem öva på att berätta vad de tycker om, och vad som inte känns bra. Tycker barnet om att bli kliad på ryggen, eller kammad i håret? Låt det tala om var det känns bra, och var det inte känns skönt.

Källor: Suzann Larsdotter sexualupplysare på RFSU, Bris, RFSU, SvD

Teckna en årsprenumeration och få en fin premie!

Trevlig läsning!


Läs mer

Våga prata sex med barnen (Ottar)

Fler artiklar

Intervju Sex & hälsa

Världens knepigaste samtal?

Nathalie Simonsson aktuell med boken Världens viktigaste samtal — en handbok till föräldrar om tonåringar och sex.