Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis

Manlighet borde klassas som en folksjukdom

I Sverige dör mer än dubbelt så många unga män som unga kvinnor. En aktuell undersökning från Socialstyrelsen visar att de dör av trafikolyckor, självmord, missbruk, våld och sjukdomar som kan relateras till ohälsosamma levnadsvanor.

I rapporten visas att siffrorna har att göra med de manlighetsideal och normer som finns i samhället om hur en man ”ska” och förväntas vara – leva hårt och dö ung. Män dricker mer, går mer sällan till läkare, har färre10-r-sept-oskuldsnr.jpg nära vänner, äter osundare mat och kör mer riskfyllt i trafiken än kvinnor.

Vad beror det på? Den frågan ställs i nya numret av Ottar som kommer ut 22 september.

Text: Ottar red.
Bild: Hanna Källebo Neikter


Läs mer

Läs mer om och ladda ner Socialstyrelsens lägesrapport för 2010 (socialstyrelsen.se)

Manlighet – en folksjukdom?

Läs utvalda delar ur Ottar #3 tema Oskuld

Fler artiklar

Intervju

»Lyssna på oss«

Leontine Olsbjörk kom till via donerade könsceller för 25 år sedan. Nu vill hon skapa samtal kring rätten till information.

Porträtt i svart och gult på carolina Hemlin och Ida Måwe.
Ledare

Oroande trender bland unga

Ottars chefredaktörer om resultatet i den senaste Ungdomsbarometern. Hur kommer attityder bland unga män att påverka sexualpolitiken i framtiden?