Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Abort

Med kluven tunga i parlamentet?

EU-parlamentariker/kandidater oeniga om sexualpolitik. Anna Hedh (S) Gunnar Hökmark (M) Lars Adaktusson (KD Cecilia Wikström (FP)

Var står KD:s Lars Adaktusson i abortfrågan? Och varför röstade moderaternas Gunnar Hökmark mot en viktig rapport för sexuella och reproduktiva rättigheter? Går de enskilda EU-parlamentarikernas röstande ibland emot partilinjen i Sverige? Hur hänger det ihop?

Moderaterna vill vara en stark röst för sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa internationellt. Ändå var de och kristdemokraterna med om att »fälla« en viktig sexualpolitisk rapport i EU. Går det att lita på att den svenska partilinjen följer med till parlamentet eller kan representanterna följa sin egen moral?

Moderaterna står för upp för aborträtten i Sverige, men här kan de ta sig vilka friheter som helst.

Folkpartiets europaparlamentariker Cecilia Wikström säger att moderaterna »krokade arm« med de mest värdekonservativa i partigruppen EPP i samband med den så kallade Estrelarapporten, om sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa (SRHR), som skapade rabalder i vintras. När rapporten först presenterades i parlamentet den 22 oktober 2013 togs den inte vidare, utan skickades tillbaka till jämställdhetsutskottet för ändringar.

»Moderaterna står för upp för aborträtten i Sverige, men här kan de ta sig vilka friheter som helst.« Cecilia Wikström (FP)

Det var ett sätt för motståndarna att sabotera omröstningen, säger Cecilia Wikström.

När den nya versionen av Estrelarapporten – som bland annat gav förslag till en bättre sexualundervisning, skydd för aborträtten och ville säkra tillgången till preventivmedel – kom tillbaka till parlamentet presenterade de konservativa motståndarna istället en alternativ rapport, som röstades igenom den 10 december. Budskapet i motståndarnas rapport var att SRHR är frågor som ska hanteras på nationell nivå och inte i parlamentet – något som gäller redan sedan tidigare.

De svenska ledamöter som var med om att »skicka tillbaka« Estrelarapporten var Gunnar Hökmark (M) och Alf Svensson (Kd). I nästa vända röstade Alf Svensson för den alternativa rapporten medan moderaterna avstod från att rösta.

Estrelarapporten var inte kontroversiell ur ett svenskt perspektiv. På hemmaplan stödjs rätten till abort, preventivmedel och sexualundervisning av alla de partier som idag finns i både riksdagen och EU-parlamentet även av M och Kd.

Klart är att de som försökte driva igenom rapporten står bakom det som formuleras i den, rättigheter som inte på långa vägar är självklara i alla EU:s medlemsstater. Men hur är det med de ledamöter som bidrog till att Estrelarapporten aldrig kom till omröstning? Är de emot sexualundervisning, rätten till abort och preventivmedel?

»På hemmaplan stödjs rätten till abort, preventivmedel och sexualundervisning av alla partier i både riksdagen och EU-parlamentet.«

Gunnar Hökmark (M) skriver bland annat i Aftonbladet att moderaterna inte kunde rösta emot den alternativa rapporten eftersom den slog vakt om subsidaritetsprincipen som de stödjer, alltså att beslut kring dessa frågor ska tas nationellt. De hade enligt Hökmark tänkt rösta för Estrelarapporten. Men den nådde aldrig till omröstning eftersom den alternativa rapporten gick igenom och därmed »vann«.

Socialdemokraternas parlamentariker Anna Hedh har ingen förståelse för Hökmarks resonemang.

Det är något de gömmer sig bakom. Socialdemokraterna vill inte heller ha gemensamma regler kring till exempel abort, säger hon.

Anna Hedh menar att Estrelarapporten handlade om opinionsbildning, och ser inte några problem med att göra ställningstaganden även i frågor som ligger utanför EU:s lagstiftningsområden.

Moderata riksdagsledamoten Ulrika Karlsson har vid flera tillfällen sagt att moderaterna är en stark röst för aborträtten och att alliansen »tar kampen« för att SRHR ska prioriteras internationellt.

Vi frågar Gunnar Hökmark om det går att lita på att moderaterna är en stark röst för SRHR internationellt, mot bakgrund av kritiken kring Estrelarapporten?

Väljarna kan lita på att vi är de som allra mest står upp för nationellt självbestämmande när det gäller sådana frågor. Vi kommer inte att acceptera att Sverige tvingas förhandla och kompromissa om vår abortpolitik med Malta, Polen och Irland.

»Vi kommer inte att acceptera att Sverige tvingas förhandla och kompromissa om vår abortpolitik med Malta, Polen och Irland.« Gunnar Hökmark (M)

Kristdemokraternas Alf Svensson hänvisar också till subsidaritetsprincipen, men inte bara.

Abortfrågan är odiskutabelt komplex. I den frågan gjorde Estrelarapporten det alltför enkelt, säger han.

Alf Svensson säger att han står bakom den svenska abortlagen men uttrycker i nästa sekund en oro. Han tar upp en oro inför vad han kallar »utsorterande av foster«, att det görs aborter på grund av fostrets kön och sjukdomsanlag.

»Dessa frågor hör inte hemma på EU-nivå.« Lars Adaktusson (KD)

Inför årets EU-val tackar Alf Svensson för sig i parlamentet. Kristdemokraternas nya toppnamn är före detta programledaren på SVT:s Agenda, Lars Adaktusson. Han skriver i ett mejl till Ottar att han stödjer den nuvarande svenska abortlagen. Men hur skulle han ha röstat om Estrelarapporten?

Min utgångspunkt är att dessa frågor (frågor om abort, preventivmedel etc, reds. anm.) inte hör hemma på EU-nivå utan det är på nationell nivå de ska fattas. Jag hade sannolikt avstått från att delta i beslutet utifrån detta.

Går det att förena subsidaritetsprincipen med att ta ställning för sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa? Ja, där går en skiljelinje på den svenska bänken i Europaparlamentet.

Anna Dahlqvist,

Frilansjournalist

Läs de andra artiklarna i Ottars EU-granskning inför valet 25/5.

Fri abort en stridsfråga i EU – trots allt (13/5)

Nationalisterna blir fler (16/5)


Läs mer

Hur röstar svenskarna?

Ottar har gått igenom de fem senaste omröstningarna i Europaparlamentet i frågor som handlar om sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa samt om jämställdhet. De allra flesta svenska ledamöter stödjer de rapporter som lagts fram, men det finns ett fåtal svenskar som skiljer ut sig från mängden.

VAD: Rapporten Om jämställdhet mellan kvinnor och män i EU

När: 11 mars 2014

NEJ: Kristdemokraternas Alf Svensson

AVSTOD: Piratpartiets Amelia Andersdotter och Christian Engström.

Rapporten röstades ned med bara några rösters marginal. Den enda svensk som var frånvarande var Socialdemokraternas Anna Hedh.

Amelia Andersdotter (PP): ”Vi avstod från att rösta eftersom rapporten var inbördes motstridig, inte representerade en klar strategi framåt och troligtvis i det stora hela inte var så nyttig för en bra, gränsöverskridande diskussion om kvinnors rättigheter”.

VAD: Rapporten Om sexuell exploatering och prostitution samt betydelsen för jämställdheten

NÄR: 26 februari 2014

NEJ: Piratpartiets Christian Engström.

Rapporten gick igenom. Piratpartiets Amelia Andersdotter var frånvarande.

Christian Engström (PP): ”Piratpartiet har ingen egen uppfattning om prostitution så jag följde den gröna gruppen i parlamentet. Det var vad vi sa i valrörelsen 2009 att vi skulle göra i frågor som ligger utanför Piratpartiets program.”

VAD: Rapporten Om sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa, den s k Estrelarapporten (se huvudtext)

NÄR: 10 december 2013

Det blev aldrig någon omröstning om rapporten eftersom motståndarna la fram en alternativ rapport som gick igenom med mycket liten marginal. Alla svenska ledamöter röstade emot den alternativa rapporten – utom fyra st.

JA: Kristdemokraternas Alf Svensson röstade för den alternativa rapporten.

AVSTOD: Moderaternas Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner och Anna Ibrisagic avstod från att rösta.

Moderaternas Anna Maria Corazza Bildt var frånvarande

Samtliga närvarande svenska ledamöter röstade för följande rapporter:

*Om EU:s färdplan mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet 8 jan 2014

*Om att bekämpa våld mot kvinnor 25 februari 2014

Båda gick igenom.

Fler artiklar på Ottar.se om EU och politiken:

Om Estrelarapporten och debatten kring det i december 2013.

Om Estrelarapporten och debatten kring det i december 2013.

Övrigt:

Debattartikel om moderaternas roll i abortfrågani EU (9/5 2014)

Fler artiklar

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.