Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Abort

Mer än en miljon skrev på mot abortbistånd

EU-kampanjen One of us samlade ihop närmare två miljoner underskrifter. EU-kommissionen måste nu behandla kravet på ett stopp för verksamhet som innebär att embryon förstörs, vilket också är ett hot mot bistånd till säkra aborter.

One of us är det andra medborgarinitiativet som har godkänts av EU-kommissionen. En miljon underskrifter krävs för att komma så långt i processen och One of us fick ihop totalt 1 721 626 namn från 28 länder i EU.

Bakom initiativet står ett trettiotal värdekonservativa intresseorganisationer i EU, däribland de svenska organisationerna Ja till livet, Provita och katolska kyrkans Respekt.

«Enligt EU-kommissionens Antony Gravili berörs forskning på embryonala stamceller och utlandsbistånd där pengar går till organisationer som främjar abort.»

I initiativet som lämnades in till kommissionen står att syftet är att: ”införa ett förbud och stoppa finansiering av verksamhet som förutsätter att mänskliga embryon förstörs, speciellt inom forskning, biståndshjälp och folkhälsa”.

EU-kommissionens talesperson för institutionella kontakter Antony Gravili säger till Europaportalen att det berör två områden: ”forskning på embryonala stamceller och utlandsbistånd där pengar går till organisationer som främjar abort”.

Att One of us nu godkänts innebär att de som står bakom initiativet kommer att bjudas in till EU-kommissionen för att lägga fram sina argument, men också att det kommer att hållas en utfrågning i Europaparlamentet.

Bollen ligger sedan hos kommissionen, som kan välja att gå vidare eller att inte göra något alls. Oavsett hur de väljer att göra krävs en offentlig motivering. Senast 28 maj ska de komma med ett svar.

Flest underskrifter samlades in i Italien, Polen och Spanien. I Sverige har knappt 2 500 personer skrivit under. Bara i Finland och Bulgarien var det färre.


Läs mer

http://www.www.ottar.se/artiklar/abortmotst-ndare-samlar-en-miljon-namn-i-eu

http://www.www.ottar.se/artiklar/tr-gt-f-r-anti-abortkampanj-i-eu

Fler artiklar

Reportage Abort

Vad väntar om SD får mer makt?

Inför valet tar Sverigedemokraterna ytterligare ett steg in i värmen som tänkbart stödparti. Hur påverkar det sexualpolitiken?

Intervju Abort

Fertilitetsfilosofi

Filosofen Jonna Bornemark tar sig an graviditeten som filosofisk utmaning. När börjar egentligen ett liv?

Artiklar Abort

Den sista abortstriden

Aborträtten i USA är med största säkerhet snart ett avslutat historiskt kapitel. Hur kan det hända?

Människor som går på en gata i Japan.
Artiklar Abort

Omstridd abortlag i Japan

För att göra abort i Japan krävs samtycke från ens partner. Men hur stämmer det överens med rätten att bestämma