Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Miljöpartiet: »Samtyckeslag i EU är vår högsta prioritet«

Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kommer prioritera att driva igneom en samtyckeslag på EU-nivå och vill se ökat bistånd till flyktingorganet UNRWA.

Inför EU-valet den 9 juni 2024 har Ottar ställt 6 sexualpolitiska frågor till de svenska partier som idag finns representerade i Europaparlamentet.

1. Abort

I februari i år blev Frankrike det första landet i världen att grundlagsskydda rätten till abort. Tycker ditt parti att aborträtten borde grundlagsskyddas även i EU?

Svar: Ja. Aborträtten är hotad, både globalt och inom EU. Att bestämma över sin egen kropp och sitt eget liv är en grundläggande mänsklig rättighet. Att kunna göra abort ska vara möjligt och självklart i alla EU-länder. 

2. Bistånd till SRHR

Sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) har länge varit ett prioriterat område i Sveriges biståndspolitik. Anser ditt parti att EU borde öka sitt bistånd till SRHR?

»Jämställdhet och SRHR ska vara prioriterat i EU:s biståndspolitik.«

Svar: Ja. Jämställdhet och SRHR ska vara prioriterade frågor i EU:s biståndspolitik. Särskilt nu, när auktoritära och konservativa krafter världen över hotar dessa rättigheter. Framsteg har gjorts, men ambitionerna behöver höjas ännu mer. Det måste också bli tydligare hur stor del av EU:s bistånd som går till SRHR. 

3. Sexköp och prostitution

Människohandel för sexuella ändamål är ett stort problem i EU. Varje år drabbas omkring 10 miljoner människor, varav majoriteten är kvinnor. Vilka konkreta åtgärder föreslår ditt parti för att motverka exploatering och övergrepp? 

Svar: Människohandel för sexuella ändamål ökar i EU och det är akut att vi får ett slut på detta moderna slaveri. Jag har under de senaste åren förhandlat EU:s direktiv mot människohandel och krävt att förövare ska straffas hårdare och att det gränsöverskridande arbetet för att stoppa människohandeln ska stärkas upp. Vi i Miljöpartiet föreslår också att kriminalisera könsbaserat våld på EU-nivå och arbetar för att den svenska sexköpslagen ska bli norm i hela EU. 

4. Samtyckeslag i EU

Sedan samtyckeslagen infördes i Sverige 2018 har antalet fällande domar fördubblats. Idag finns det 15 länder i Europa som har liknande lagar, där sex utan samtycke defineiras som våldtäkt. Stöder ert parti införandet av en samtyckeslag i EU?

Svar: Ja. Allt annat än ett ja är ett nej, så ska det vara i hela EU. Miljöpartiet kämpade i över ett decennium för en samtyckeslag i Sverige, nu gör vi detsamma i EU. Att införa en samtyckeslagstiftning i EU är av högsta prioritet för oss. 

5. SRHR i Gaza

Hur ska sexuella och reproduktiva rättigheter för människor i konfliktdrabbade områden stärkas, särskilt i Gaza, och vilka konkreta åtgärder förespråkar ni för att uppnå detta?

»Situationen för kvinnor och flickor i Gaza är avgrundsmörk. EU har varit alldeles för svagt i sina fördömanden.«

Svar: Situationen för kvinnor och flickor i Gaza är avgrundsmörk. EU kan och måste göra mer och har varit alldeles för svagt i sina fördömanden. Utöver att vi behöver en permanent vapenvila omedelbart, måste EU stoppa all vapenexport till och allt militärt samarbete med Israel och kraftigt öka biståndet till UNRWA. För att stärka SRHR i Gaza och andra konfliktdrabbade områden generellt måste EU:s jämställdhetsplan för biståndet fullföljas fullt ut. 

6. Vilken är den viktigaste sexualpolitiska frågan just nu, enligt dig?

Svar: Att införa en samtyckeslagstiftning på EU-nivå, att skydda och stärka aborträtten och att garantera allas rätt till sin sexualitet utan att utsättas för våld, hot och diskriminering, både i EU och globalt.


Text Hedda Johansson, frilansjournalist

Fler artiklar