Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Moderaterna: »Aborträtten ska skyddas i hela EU«

Moderaternas EU-parlamentariker Tomas Tobé vill stärka arbetet mot sexuell exploatering genom en europeisk specialpolis och grundlagsskydda aborträtten.

Inför EU-valet den 9 juni 2024 har Ottar ställt 6 sexualpolitiska frågor till de svenska partier som finns representerade i Europaparlamentet i en EU-valguide.

1. Abort

I februari blev Frankrike det första landet i världen att grundlagsskydda rätten till abort. Tycker ditt parti att aborträtten borde grundlagsskyddas även i EU?

Svar: Ja, kvinnors självbestämmande är en grundläggande mänsklig rättighet. Därför menar vi att rätten till abort hör hemma i EU:s motsvarighet till grundlag.

2. Bistånd till SRHR

Sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) har länge varit ett prioriterat område i Sveriges biståndspolitik. Anser ditt parti att EU borde öka sitt bistånd till SRHR?

Svar: Ja, för att växla upp arbetet med sexuella och reproduktiva rättigheter bör fokus ligga på genomförandet av EU:s strategi för global hälsa, samt att SRHR tydligt prioriteras inom det humanitära biståndet.

3. Sexköp och prostitution

Människohandel för sexuella ändamål är ett stort problem i EU. Varje år drabbas omkring 10 miljoner människor, varav majoriteten är kvinnor. Vilka konkreta åtgärder föreslår ditt parti för att motverka exploatering och övergrepp?

»Vi vill att EU gör mer för att trycka tillbaka kriminaliteten, bland annat genom inrättandet av en europeisk specialpolis«

Svar: Moderaterna står bakom de nya regler EU nyligen antagit för att bättre förebygga och bekämpa människohandel och stärka skyddet för offer. Den organiserade brottsligheten har också starka kopplingar till människohandel. Vi vill att EU gör mer för att trycka tillbaka kriminaliteten, bland annat genom inrättandet av en europeisk specialpolis. Vi hoppas även att fler EU-länder tar inspiration av den svenska sexköpslagen, som är ett av de mest effektiva verktygen för att stoppa trafficking.

4. Samtyckeslag i EU

Sedan samtyckeslagen infördes i Sverige 2018 har antalet fällande domar fördubblats. Idag finns det 15 länder i Europa som har liknande lagar, där sex utan samtycke defineiras som våldtäkt. Stöder ert parti införandet av en samtyckeslag i EU?

Svar: Ja, sex som inte bygger på samtycke bör klassas som våldtäkt i hela Europa.

5. SRHR i Gaza

Hur ska sexuella och reproduktiva rättigheter för människor i konfliktdrabbade områden stärkas, särskilt i Gaza, och vilka konkreta åtgärder förespråkar ni för att uppnå detta?

»SRHR bör tydligt prioriteras inom det humanitära biståndet«

Svar: Generellt bör utformningen av EU:s biståndspolitik präglas av jämställdhetsperspektivet och ett särskilt fokus på kvinnors och flickors rättigheter. För att växla upp arbetet med sexuella och reproduktiva rättigheter bör fokus ligga på genomförandet av EU:s strategi för global hälsa, samt att SRHR tydligt prioriteras inom det humanitära biståndet.

6. Vilken är den viktigaste sexualpolitiska frågan just nu, enligt er?

Svar: Moderaterna driver på för att aborträtten ska inkluderas i EU:s motsvarighet till grundlag. Kvinnors rätt till abort ska skyddas i hela EU.


Text Hedda Johansson, frilansjournalist

Fler artiklar