Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis

MPT:er på väg att bli ett fullvärdigt alternativ till kondomer

Just nu pågår forskning kring utvecklingen av så kallade MPT:er, Multipurpose Prevention Technologies, som kan innebära att barn och vuxna med vaginor kan skyddas mot könssjukdomar, ofrivilliga graviditeter, infektioner och hiv genom samma produkt. Men fortfarande är kondomer det enda som ger ett fullvärdigt skydd.

Idag drabbas en miljon människor av könssjukdomar varje dag och antalet hiv-infektioner uppgår till en och en halv miljon varje år i världen. Samtidigt blir 86 miljoner människor varje år ofrivilligt gravida. Idag är kondomer det enda som skyddar både mot oönskade graviditeter och könssjukdomar, men alternativen kan bli fler.

Multipurpose Prevention Technologies, MPT, är biomedicinska produkter som bidrar till sexuell och reproduktiv hälsa på flera olika sätt samtidigt och kan ta sig formen i till exempel geléer eller intravaginala ringar, som används med gelé eller en beläggning som tillsammans kan skydda mot både hiv, könssjukdomar (sexuellt överförbara sjukdomar, STI) och ofrivilliga graviditeter.

Hittills har inga MPT:er genomgått tillräckliga prövningar, men utvecklingen av dem är på gång för fullt, där en gelé som visat sig vara effektiv mot HIV och herpes är den som kommit längst.

En annan utmaning är att se till att MPT:erna, när de väl är godkända, faktiskt kommer att användas i praktiken, vilket kräver bland annat en stor förståelse för könsrollerna och maktassymetrierna i drabbade områden, som till exempel det faktum att påtvingat sex påverkar mellan 11 och 48 procent av alla ungdomar under femton år. MPT:er löser heller inte den grundläggande problematiken med en global ekonomisk ojämlikhet och en situation där ofrivilligt sex är vardag för många människor.

Hugo Ewald

Källa: BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology


Läs mer

”Så har du säkrare sex!”

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.