Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Lovisa Almén Foto: Sannah Kvist
Reportage HBTQI

När skammen står i vägen för lusten

Många kristna frikyrkor lär ut en syn på sex som kopplar lust till skam. Sexualiteten blir något du ska tygla fram till bröllopsnatten, men sen då? För många blir sex så laddat att det är svårt att njuta.

Lovisa Almén växte upp i en kyrklig kontext där hon fick budskapet att det var hennes fel om killar blev upphetsade, där sex före äktenskap var otänkbart och där man visste att homosexualitet var fel utan att ens behöva prata om det. Långt senare påverkas hon fortfarande av de idéerna.

– Än i dag har jag svårt att ha tajta eller urringade kläder, säger hon.

Lovisa Almén älskade egentligen att växa upp i kyrkan. Det mesta hon fick med sig var bra: En tro, en trygg social grund, mod att våga tala inför folk. Men synen som hon fick på sex är hon inte glad över. Hon lärde sig bland annat att inte klä sig utmanande för killarnas skull.

– Som tonåring badade jag en period i pösiga herrshorts för att jag inte skulle gå lättklädd, säger hon.

»När människor som väntat med sex väl gifter sig blir det lätt för mycket ångest kring sexet«

Lovisa Almén

Ett tydligt minne är från första gången hon kramades med en kille.

– Jag minns hur det gjorde fysiskt ont på kroppen av skam, och då var vi ändå helt påklädda. Det tog många år innan jag förstod att det är något fint att vara kåt, att det är ett tecken på att kroppen funkar, säger hon.

»Sex tillhör äktenskapet«, var det hon fick lära sig på läger och ungdomssamlingar. Lovisa studerade senare till pastor och där utmanades hennes tankar både av studierna och de diskussionsglada studiekamraterna. Hon började brottas med tankarna om vad Bibeln egentligen säger.

– Ju mer jag grottade ner mig i Bibeln desto mer kärleksfull blev Gud. Jag kunde inte förstå var all fördömelse kom ifrån, säger hon.

Hon stärktes också i sin övertygelse när hon senare i sitt jobb som pastor mötte många, särskilt kvinnor, som skadats av att växa upp med en strikt syn på sin sexualitet, med kraschade äktenskap och kroppshat som följd.

Lovisa Almén Foto: Sannah Kvist

– Att vänta med sex kan tyvärr ganska ofta leda till att framförallt kvinnor inte kan ha sex på mycket länge. När människor som väntat med sex väl gifter sig blir det lätt för mycket ångest kring sexet, vilket kan skapa smärta. Detta för att sex ofta är förknip- pat med synd. Det tror inte jag är tanken. Sex hör hemma där kärlek och respekt finns, säger hon.

När Lovisa Almén läser Bibeln hittar hon stöd för en mer öppen syn på sex än att det bara skulle höra till det heterosexuella äktenskapet. Hon hänvisar bland annat till berättelser om hur Jesus ifrågasätter gamla lagar och säger att människan alltid är viktigare än lagen (Matteusevangeliet 12). Bibeln måste läsas i sin kontext, tycker hon. När den skrevs giftes flickor i regel bort i sina tidiga tonår, så då var det klart att det »väntades« med sex.

Inom stora delar av det frikyrkliga Sverige tycker man däremot fortfarande att sex bara ska förekomma inom det heterosexuella äktenskapet.

År 2017 gav tankesmedjan Svenska Evangeliska Alliansen ut ett ungdomsmaterial om sex och samlevnad som befäster att sex hör hemma i ett äktenskap mellan kvinna och man. När två blir ett har tryckts i två utgåvor på svenska och finns även på norska. Svenska Evangeliska Alliansen har flera frikyrkor som medlemmar och tanken är att materialet ska användas i ungdomsgrupper och på konfirmationsläger.

– Många tror att man »bara« pratar om sex i kyrkan, men jag tycker att man pratar för lite om det. Där har jag velat vara med och vända trenden, säger Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen och en av dem som skrivit materialet.

Han tillhör en konservativ gruppering inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, en fri rörelse inom Svenska kyrkan.

»Äktenskapet handlar om att överlåta sig på djupet till en person. Det är också i den kontexten som samlaget kommer in till störst rikedom och välsignelse«

Olof Edsinger

Boken När två blir ett diskuterar olika aspekter på sex och samlevnad som äktenskap, porr, onani, hbtqi-frågor och övergrepp och lyfter sex som en gåva från Gud. Ett starkt budskap i texten är det fria valet och att ingen har rätt att döma någon annan för sina val, men samtidigt befästs att Guds vilja är att sex enbart förekommer i ett äktenskap mellan kvinna och man. Den som är singel eller homosexuell bör vara avhållsam.

– Vi vill inte peka med hela handen och säga att så här måste man tycka. Men vi vill utmana enligt det bibliska idealet. Äktenskapet handlar om att överlåta sig på djupet till en person. Det är också i den kontexten som samlaget kommer in till störst rikedom och välsignelse, säger Olof Edsinger.

Han valde själv att vänta med samliv i fyra år innan han gifte sig med sin fru. Att begränsa sex till äktenskapet tycker han är en del i att leva ett kristet liv.

Han håller med om att det kan vara lättare för den som är heterosexuell och kanske kan se fram emot ett äktenskap att vara avhållsam, än för den som är homosexuell, vars sexualitet aldrig kommer att passa in i denna tolkning av äktenskapet.

Att växa upp i en kontext med sträng syn på sexualitet kan göra att skam slår rot i både människa och relation och skapar minskad lust. Det ser Hanna Möllås, parterapeut, sexolog och föreläsare med egen mottagning i Huskvarna. Hon är själv troende och träffar många kristna klienter från olika samfund.

– Många jag möter har väntat länge med att ha sex, och har en ambivalent inställning till sin sexualitet. Kvinnor vill känna lust och få orgasm men har ofta fått lära sig att hålla på sig. Männen har ofta fått lära sig att de har så stark lust att de aldrig kan säga nej och sen när lusten inte kommer känner de sig omanliga, säger hon.

»Om man avhåller sig från att ha sex innan man gifter sig och sedan förväntar sig att sexualiteten ska blomstra från ens bröllopsnatt blir man lätt besviken«

Hanna Möllås

Det finns människor som väntar med sex och upplever att väntandet ger en trygghet. Men det finns också de som känner att väntan blir som en fångenskap.

– Oavsett vilket – om man avhåller sig från att ha sex innan man gifter sig och sedan förväntar sig att sexualiteten ska blomstra från ens bröllopsnatt, då blir man lätt besviken. Många skiljer sig faktiskt för att de aldrig får det att funka, säger Hanna Möllås.

Uppfattningen att Gud vill att äktenskapet ska hålla hela livet kan också göra att vissa stannar kvar i en destruktiv relation.

– Jag har haft klienter som sagt att de hellre blir slagna i en relation än »kommer till helvetet«, säger Hanna Möllås.

Hon själv var som ung vad hon kallar en »traditionell frikyrklig pingstvän«, hon träffade sin man när hon var fjorton år och gifte sig tidigt till ett lyckligt äktenskap. Men hon tror att en troende person kan ha betydligt mer varierad sexualitet än den som är fokuserad på det heterosexuella livslånga äktenskapet.

Hanna Möllås Foto: Lina Alriksson

De som förespråkar en strikt syn på sex tar ofta stöd i Bibeln. Men Hanna Möllås tycker att man ska vara försiktig med att motivera sina handlingar allt för mycket utifrån tolkningar av bibelcitat, oavsett om de är liberala eller konservativa, eftersom de är just tolkningar.

Till exempel har hon mött par där hon märkt att det finns en inställning från mannen att kvinnan är skyldig att ge honom sex för att det hör till äktenskapet.

– För mig är Bibelns huvudbudskap de generella budskapen om kärlek och gemenskap, i den kristna traditionen ska man våga dö för den andras välmående. Att kräva saker utan att bemöta den andre har jag väldigt svårt att se att det finns stöd för i Bibeln. För mig är det sättet att tänka inte omsorg och inte alls kristet, säger hon.

»Så länge det finns samtycke och kärlek i det man gör så är det inte fel«

Hanna Möllås

Hanna Möllås möter också personer som störs av sin längtan att ha flera partners eller att ägna sig åt till exempel BDSM. Dessa tankar kan vara svåra att få ihop med en sträng kristen syn. Men Hanna tycker att sådana sexuella behov faktiskt kan rymmas i en kristen kontext.

– Så länge det finns samtycke och kärlek i det man gör så är det inte fel, säger hon.

Hanna Möllås ser som sitt uppdrag att hjälpa klienter att identifiera sitt lidande och finna olika vägar att komma framåt mot sexuell hälsa. Som terapeut tar hon emot dem hon möter med en öppen och fri syn och utan dold agenda. Mer konkret innebär det till exempel att uppmuntra dem hon möter till reflektion om sina beslut i livet och hur de besluten påverkar andra och hänger samman med deras helhetsbild av kristendomen. Hon uppmanar även sina klienter att fundera på var de fått en eventuell dömande syn ifrån.

– Jag vill hjälpa människor att reflektera kring Bibeln och Guds syn på sexualitet utan att de behöver tappa sin tro. Mitt mål är att de ska förstå vad de själva vill, säger hon.

»Bort med skamkultur och in med respekt och kärlek! Det är vad Bibeln handlar om«

Lovisa Almén

Pastor Lovisa Almén är nu i trettioårsåldern och kvar i samma samfund som hon växte upp i, Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan lämnar till varje församling att tolka sin syn på äktenskapet. Betlehemskyrkan, i Göteborg, där Lovisa Almén är pastor, är en uttalat hbtqi-vänlig kyrka som i undervisning om sex och sexualitet till unga lägger fokus på att sex är en fantastisk gåva från Gud att ta hand om, inte att det är syndigt.

Lovisa Almén själv har i dag en mycket mer tilllåtande syn på sex och sexualitet. Hon tycker att det viktigaste är att alla själva får möjlighet och hjälp att fundera kring sin sexualitet och fatta beslut efter vad de tror på.

– Jag är inte emot att människor vill vänta med sex och jag är heller inte emot dem som inte vill vänta. Det jag är emot är all skam och fördömelse som riktas till dem som väljer att inte vänta med sex, eller till dem som rent utav inte klarar av att vänta. Bort med skamkultur och in med respekt och kärlek! Det är vad Bibeln handlar om, säger hon.


Martina Nyhlin är frilansjournalist.

Fler artiklar

Intervju HBTQI

Vem är rädd för genus?

Anna-Maria Sörberg träffar världens mest kända genusteoretiker Judith Butler och pratar om nya boken och framtiden.

Artiklar HBTQI

Homofobt sexskämt i Bamse?

Många känner till uttrycket om vad som händer när någon tappar tvålen i fängelseduschen. Men varför återanvänds det av Bamse?