Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Abort

Nu ska utländska kvinnor få kunskap om abort i Sverige

Projektet »För alla kvinnors rätt till abort« vill informera kvinnor som inte kan göra laglig abort i sina hemländer om hur de får en abort i Sverige. Om bidraget vinner blir resultatet en hemsida med information på fyra olika språk – till att börja med.

I Sverige har alla, oavsett medborgarskap, rätt att göra en abort sedan lagen om utländska kvinnors rätt till abort infördes 2008. Däremot utnyttjas möjligheten sällan av de som bor i länder med hårda abortlagar. Felicia Ohly är en av initiativtagarna till projektet, som är ett samarbete med Ung vänster. Nu deltar de i tävlingen Make Equal, som arrangeras av stiftelsen Crossing Boarders. Vilket projekt som ska finansieras avgörs den 5 maj.

– I dag har inte alla kvinnor i Europa rätt till sin egen kropp då land efter land förbjuder eller begränsar aborträtten. Vi vill att alla kvinnor ska kunna göra säkra aborter och få information om deras rättigheter att få hjälp i Sverige. Hittills har inget gjorts för att sprida kunskap om detta, säger Felicia Ohly.

»Vi vill att alla kvinnor ska kunna göra säkra aborter och få information om deras rättigheter att få hjälp i Sverige.«

I Polen, Irland och på Malta är det helt eller delvis förbjudet med abort. I Italien är det tillåtet, men processen att få igenom en abort är omständlig samtidigt som många barnmorskor vägrar att utföra dem. Anna Dahlqvist, författare till boken I det tysta, resor på Europas abortmarknad, har länge bevakat abortfrågan. Hon menar att skärpta abortlagar i Europa har eskalerat under de senaste tio åren. I Spanien finns nu ett förslag att skärpa abortlagen där abort endast får ske vid våldtäkt, incest, om kvinnans liv är i fara eller vid svåra fosterskador. Anna Dahlqvist menar att restriktioner i abortlagen inte minskar antalet aborter, utan bidrar till illegala metoder

– Den ekonomiska krisen i Europa har resulterat i konservativa vindar där de högerextrema partierna gärna lyfter abortfrågan. Dessutom har pro-liferörelsen vuxit sig starkare och blivit mer professionaliserade och nedtonade i sin argumentation, säger Anna Dahlqvist.

Om förslaget går igenom kommer hemsidan vara klar i augusti med information på engelska, spanska, portugisiska och polska. Målet är att även ha översättning till arabiska och romani. Förutom att sprida information och kunskap om rätten till abort hoppas Felicia Ohly att projektet ska leda till en diskussion här i Sverige om läget om abortfrågan i Europa.

– Jag hoppas att vi får en debatt i Sverige om hur vi kan jobba för att tillgängliggöra rätten till abort genom till exempel subventioner i kostnaderna för kvinnor som vill göra en abort i här. Vi har valt att fokusera på att sprida informationen. Resten är politikernas ansvar, säger Felicia Ohly.

Sarah Norling

Journalistpraktikant på Ottar


Läs mer

Debattartikel av Barnmorskeförbundet och vårdförbundet (2013)

Debattartikel av Hanna Navier från RFSU (2013)

Mer på Ottar.se om abortläget i Europa:

http://www.www.ottar.se/artiklar/europas-exilaborter

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.