Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Nysläppta nycklar till könspolitken

Könspolitiska nyckeltexters redaktörer David Tjeder, Fia Sundevall, och Klara Arnberg

Ikväll firas releasen av antologin ”Könspolitiska nyckeltexter”, en antologi i två band med kommentarer av forskare. Ottar har pratat med en av redaktörerna, Klara Arnberg.

Det börjar med Carl Jonas Love Almqvists ”Det går an” från 1839 och slutar med Gudrun Schymans öppningstal från Vänsterpartiets kongress 2002. I två böcker görs nedslag i texter som varit viktiga för diskussionen och politiken kring kön de senaste två århundradena. Det är en blandning av politiska pamfletter, kampsånger och offentliga utredningar som ges ut, alla kommenterade av forskare som utreder kontexten.

Klara Arnberg är genushistoriker vid Ekonomisk-historiska institutionen på Stockholms universitet. Hon berättar att hon, liksom de andra redaktörerna, känt behovet av en skrift som ”Könspolitiska nyckeltexter”.

– Jag använder ofta den här typen av källmaterial i min undervisning, säger Klara Arnberg.

Materialet ska kunna användas för studenter på grundnivå och uppåt, men redaktörerna tror även att vem som helst som är intresserade av könspolitiska frågor kan finna intresse i boken.

– Språket är inte alltför svårt, även om det såklart är akademiskt. En del av texterna kan vara svåra eftersom vi valt att behålla en äldre stavning, men generellt ska det vara lättillgängligt. Framför allt har vi velat göra det intresseväckande.

En publicering av texterna kan hjälpa till att undvika en del framtida missförstånd, tror Klara Arnberg. Det typiska exemplet är ”Talibantalet” av Gudrun Schyman, där hon inte sa att svenska män är talibaner.

– Många av de mer kontroversiella texterna blir ofta felciterade och feltolkade. På det här sättet ger vi tillgång till originalen.

En planerad diskussionspunkt för releasefesten är »könspolitik igår, idag, imorgon«. Vilka är morgondagens könspolitiska frågor?

Klara Arnberg tror att klassaspekten blir en allt viktigare diskussion i sammanhanget.

– Både i Sverige och resten av världen blir ekonomiska orättvisor och kön ett viktigt ämne.

Kvinnans roll och funktion som moder är ett genomgående tema i böckerna. Frågan om föräldraskap tror Klara Arnberg kommer att fortsätta vara aktuell.

– Det är ju ett av de områden där lagstiftningen, till exempel vad gäller föräldraförsäkringen, fortfarande inte är könsneutral.

Under hösten 2013 planeras även ”Sexualpolitiska nyckeltexter” att ges ut av de tre redaktörerna. Fortfarande är projektet på idé- och diskussionsstadiet. En sak att fortfarande bestämma är var en sådan sammanställning av texter skulle kunna ta sin början tidsmässigt.

– Vi är ju alla tre inlästa främst på 1800- och 1900-talshistoria. Men det vore intressant att titta på ännu äldre material här. Bland annat i tidiga religiösa texter finns det mycket att hämta.

I en kommande ”Sexualpolitiska nyckeltexter” kommer många av temana från de nyutgivna böckerna igen. De, i sin tur, delar många diskussioner med ”Kvinnopolitiska nyckeltexter” som gav ut av Johanna Esseveld och Lisbeth Larsson år 1996.

– Den är ett bra komplement till Könspolitiska nyckeltexter eftersom den i högre grad fokuserar på den internationella feministiska idétraditionen. Många områden är såklart gemensamma. Frågor om kön, sexualitet och feministiskm är mycket tätt sammanlänkade, säger Klara Arnberg.

Text Sara Borsiin


Läs mer

Information om böckerna och utdrag ur texterna finns att läsa här.

Fler artiklar

Intervju HBTQI

Vem är rädd för genus?

Anna-Maria Sörberg träffar världens mest kända genusteoretiker Judith Butler och pratar om nya boken och framtiden.

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.