Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Abort

Nytt hopp om säkra aborter i Kenya – trots lagförbud

Abortförbudet har skrivits in i Kenyas grundlag, men kan paradoxalt nog leda till att fler kvinnor får säkra aborter. Ottar rapport förklarar hur abortmotståndarnas segervittring blev en svidande förlust.

När kenyanerna i augusti 2010 röstade ja till en ny författning sa de också ja till att abortförbud blir en del av grundlagen. Andra meningen i paragrafen om ”rätten till liv” lyder: ”Livet börjar vid befruktningen.” Stannar man där låter det som en klockren seger för abortmotståndarna.

– Det var kyrkorna som ville få in abortförbudet i grundlagen. De kämpade för formuleringen om att livet börjar vid befruktningen, säger Muraguri Muchira på RFSU:s samarbetsorganisation Family Health Options Kenya (FHOK).

Men det blev inte riktigt som de tänkt, och de som lyckades lobba in abortförbudet i grundlagen är oerhört missnöjda idag. Förklaringen finns ett par meningar längre ned i författningen. Där formuleras ett undantag till abortförbudet som tillåter abort ”om kvinnans liv eller hälsa är i fara”.

Tidigare har abortförbudet i Kenya enbart reglerats i brottsbalken, och i de allra flesta fall tolkades lagen som att abort bara var tillåtet om det fanns en uppenbar fara för kvinnans liv. Ordet ”hälsa” kan nu få avgörande betydelse och öppna för fler lagliga och säkra aborter, eftersom begreppet också kan innefatta psykisk hälsa.

– Om lagen tillämpas på ett korrekt sätt är det en mycket positiv utveckling, världshälsoorganisationens definition av hälsa är bred och där inkluderas även psykisk hälsa, säger Elisa Slattery på Centre for Reproductive Rights, en organisation som arbetar för kvinnors rätt till reproduktiv hälsa.

Vrider och vänder på formuleringar2 600 kvinnor i Kenya beräknas varje år dö i sviterna av illegala och osäkra aborter. 20 000 kvinnor tvingas söka vård på grund av abortkomplikationer. Nu finns det hopp om förändring. Muraguri Muchira på FHOK berättar att det just nu pågår en febril aktivitet inom det nätverk av organisationer som arbetar för rätten till säkra aborter i Kenya. De vrider och vänder på formuleringarna i grundlagen.

››Vi har misslyckats med liknande försök tidigare men grundlagen har gett oss nya förutsättningar.‹‹ Muraguri Muchira

– Det finns flera möjligheter att utöka aborträtten, vi har misslyckats med liknande försök tidigare men grundlagen har gett oss nya förutsättningar, säger Muraguri Muchira hoppfullt.

Lagen i sig innebär inte någon omedelbar revolution. De kenyanska kvinnor som idag vill göra en abort för att de blivit våldtagna och hänvisar till sin psykiska hälsa kan inte räkna med att mötas med öppna armar. Nu börjar kampen om tolkningen. Det krävs informationssatsningar och tydliga riktlinjer för dem som arbetar inom vården, säger Elisa Slattery på Centre for Reproductive Rights.

– En annan viktig formulering i grundlagen är att beslutet om abort ska tas av ”professionell vårdpersonal”. Det betyder att beslutet hamnar på rätt plats, i samråd mellan vårdgivaren och patienten. Men läkare och barnmorskor måste få veta vad som gäller. Många är rädda för att ta ett beslut om abort även om lagen ger stöd för det, säger Elisa Slattery.

Sätter press på regeringen
”Abortparagrafen” är egentligen en bisats i Kenyas nya grundlag. Själva kärnan är en ny form av maktfördelning som ska minska de motsättningar mellan olika etniska grupper som låg till grund för de våldsamma sammandrabbningarna efter valet 2007. Men slaget om abortförbudet väckte stor uppmärksamhet.

– Amerikanska anti-abortrörelsen spelade en viktig roll. De bidrog med mycket pengar till abortmotståndet i Kenya. Men debatten blev också en viktig möjlighet för den andra sidan, de som förespråkar säkra och lagliga aborter att föra fram sina åsikter, säger Elisa Slattery.

– Osäkra aborter diskuteras nu alltmer som ett allmänt hälsoproblem, inte minst i medierna. Det sätter press på regeringen, säger Muraguri Muchira.

Text: Anna Dahlqvist
Bild: bbcworldservice/flickr.com


Läs mer

Unsafe abortion in Kenya: Poor women, teenagers most affected (ippf.org)

Lagförslag om abort möter politiskt motstånd i Kenya (Ottar rapport september 2009)

Låt er gripas! Kenya trappar upp kampen för homosexuellas rättigheter (Ottar rapport oktober 2009)

Fler artiklar

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.