Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Abort

Ohlsson om Polen: “Djupt sorglig utveckling”

Polska feminister varnar nu för att förslaget om ett totalförbud mot abort kan bli en valfråga och hoppas på internationellt stöd. Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson beklagar utvecklingen och ser en farlig trend i EU.

– Det är det mest extrema och repressiva lagförslaget som har lagts fram mot kvinnor, säger Wanda Nowicka, grundare till Polska federationen för kvinnor och familjeplanering (Federa).

Anka Grzywacz, polsk rådgivare för Catholics for Choice håller med.

– Än en gång används kvinnors liv och hälsa i ett politiskt spel i ett parlamentsval.

Det kommande parlamentsvalet i Polen hålls den 9 oktober och det aktuella förslaget om abort kan bli en av valfrågorna. På bara några veckor har nämligen 600 000 polacker skrivit under ett förslag om att totalförbjuda abort, vilket är sex gånger så många som behövs för att parlamentet ska behandla frågan. Bakom förslaget står bland annat organisationerna Pro Foundations och National Day of Life Foundation. En möjlig förklaring till deras framgång är att kampanjen fick stöd från många biskopar, och kunde använda sig av katolska kyrkans struktur. På många platser fanns möjlighet att skriva under förslaget direkt efter söndagsmässorna. Nu har katolska kyrkan uppmanat människor att kräva parlamentskandidaterna ställer sig i frågan om ett totalförbud mot abort. Det gör att frågan riskerar att påverka valutgången, eftersom inget parti antas vilja hamna i konflikt med katolska kyrkan strax före valet.

Svagaste länken

– Regeringspartiet är den svagaste länken. De är inte fundamentalister, men det finns en mer konservativ del, och vid en omröstning om abort kan flera av dem mycket väl rösta för förslaget med hänvisning till sina samveten, säger Wanda Nowicka.

Det var faktiskt tack vare röster i regeringspartiet som förslaget skickades vidare till en kommission för utredning i parlamentet.

– Fast jag tror inte att förslaget kommer att gå igenom, säger Anka Grzywacz. Regeringspartiet vill trots allt bli betraktad som ett pro-europeiskt, modernt parti, och en sådan lag skulle visa på motsatsen, säger hon.

Wanda Nowicka är mer tveksam och hänvisar till 2006 års förslag att ändra konstitutionen för att skydda foster redan från befruktningstillfället. Det förslaget fick en enkel majoritet, men eftersom det krävs två tredjedels majoritet för att ändra konstitutionen skedde ingen förändring.

– För att rösta igen den här lagen behövs bara en enkel majoritet, och det gör läget svårbedömt. Dessutom har flera parlamentariker lovat att lägga fram det på nytt som en motion efter valet, om det skulle ske en omröstning innan valet och det skulle röstas ned, säger Nowicka.

Att kvinnor har rätt till fria, lagliga och säkra aborter är en fråga om mänskliga rättigheter. Birgitta Ohlsson

Motförslag för fri abort

Federa fokuserar nu på att bjuda in parlamentariker för att visa vad som skulle bli resultatet av ett totalt abortförbud. Anka Grzywacz och organisationen Catholics for Choice arbetar med ett motförslag om fri abort i Polen. Just nu försöker de samla in 100 000 namnunderskrifter för att kunna skicka det till parlamentet. Dessutom samlar de in stödbrev från katoliker över hela världen som de skickar till politikerna. En av dem som visar sitt stöd är EU-minister Birgitta Ohlsson, som länge har varit engagerad för kvinnors fria val i abortfrågan.

– Jag tycker att det är djupt sorgligt både som liberal och som feminist. Att kvinnor har rätt till fria, lagliga och säkra aborter är en fråga om mänskliga rättigheter, säger hon till Ottar.

– Det vi ser i Polen är inte en enskild händelse, utan den del i en trend i flera EU-länder. Ungern fick en ny konstitution i april, och där ser vi liknande tongångar, även om man har sagt att man inte ska ändra lagen, fortsätter hon.

En förklaring kan vara att de abortfientliga grupperna har blivit bättre på att organisera sig. Birgitta Ohlsson menar att de numera rekryterar personer i populärmedier och satsar mer på lobbying mot politiker. Hon anser därför att det är oerhört viktigt med stöd till lokala kvinnorörelser i de olika länderna. För trots att inte abortfrågan är en EU-fråga menar hon att det finns möjlighet att påverka, genom politik.

– När abort inte var tillåtet i Sverige men i Polen var det många svenska kvinnor som reste till Polen för att få utfört abort. År 2007 ändrade vi vår lagstiftning, så att utländska kvinnor kan komma till vårt land och göra abort. Det är ett framsteg, för det behövs en systersolidaritet.

Text: Maria Pettersson, frilansskribent


Läs mer

Risk för totalförbud mot abort i Polen

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.