Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Sex & hälsa

Ottar klimattestar: Preventivmedel!

I valet av preventivmetod är det viktigaste att det faktiskt fungerar och att du mår bra av det. Men vill du också väga in klimatpåverkan – eller ställa krav på tillverkarna kring hållbarhet – så ger Ottar dig hjälp på traven och hjälper dig att göra de mest miljösmarta valen.

Vad betyder testsymbolerna?


BÄST = Minimal klimatpåverkan

OK = Viss klimatpåverkan

SÄMST = Mer klimatpåverkan

◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼

KOPPARSPIRAL

En kopparspiral är gjord av både plast och koppar, men den är bara några centimeter stor och eftersom den beräknas hålla i fem år så blir påverkan på miljön i form av produktion och avfall

mycket liten.

Den innehåller inte heller några miljöfarliga hormoner. Kopparspiralen är dessutom en av de säkraste preventivmetoderna. Mer guld än koppar alltså!

PREVENTIVAPPAR

Genom att regelbundet mäta kroppstemperaturen kartlägger du din menscykel och därmed din fertilitet, med hjälp av en app. Det är onekligen en klimatsmart preventivmetod, men inte lika säker som kopparspiral eller hormonella preventivmedel. Appar rår heller inte på sexuellt överförda sjukdomar.

STERILISERING

För den som har snopp är det ett enkelt ingrepp, att »stänga av« sädesledarna. Även för den som har livmoder är det ett relativt enkelt ingrepp, att blockera äggledarna, men i det fallet krävs det narkos. Klimatpåverkan får sägas vara minimal. Här handlar det om eventuella mediciner, narkos och utrustning vid själva ingreppet. Och det är utan tvekan en av de allra säkraste preventivmetoderna. Nackdelen är att det kan vara dyrt, det kan kosta mellan dryga tusenlappen och cirka 10 000 kronor – beroende på region. Och nej, sterilisering skyddar ju inte mot sexuellt överförda sjukdomar.

KONDOMER

De flesta kondomer är gjorda av gummi och förpackade i plast. Med tanke på att det är en engångsprodukt så leder all världens skyddade ligg tveklöst till en klimatpåverkan. Kondomtillverkaren RFSUAB uppger att kondomer är nedbrytbara, men de vet inte hur lång tid det tar att upplösa dem i en kompost. Det finns också rättvisemärkta varianter, som Fair Squared och French Letter, vilket innebär att viss hänsyn tas till klimat och miljö vid produktionen. Om kondomen används rätt är det ett relativt säkert preventivmedel – och det enda p-medlet som skyddar mot sexuellt överförda sjukdomar!

MERA TEST: Ottar klimattestar mensskydd!

PESSAR

Pessar är sannolikt ett klimatsmartare val än kondom. Inte för att materialet, medicinskt silikon, är bättre, men för att det går att återanvända. Ett pessar beräknas hålla ungefär ett år, beroende på användningsfrekvens. Samtidigt kräver pessaret hjälp av ett preventivgel. Ändå är det inte riktigt lika säkert som kondom, och mindre säkert än spiral och hormoner.

P-PILLER, P-PLÅSTER, P-RING

När vi kissar ut det syntetiska östrogen som (tillsammans med progesteron) finns i dessa preventivmedel hamnar det så småningom i vattendrag där fiskar och andra organismer tar skada. Forskning på östrogen visar att fiskar får försämrad förmåga till reproduktion och ett mer »ängsligt« beteende. Det är förändringar som innebär en risk för utsatta arters överlevnad och därmed kan påverka hela ekosystem.

Det konstgjorda östrogenet betraktas som ett väldigt potent ämne och tas upp av fiskar redan vid en väldigt liten mängd. Det har också visat sig att vissa tillverkare släpper ut mängder med östrogen vid produktionen vilket innebär fara för människor, djur och natur i närmiljön. Men eftersom det råder sådant hemlighetsmakeri hos Läkemedelsbolagen vet vi inte vilka som är bättre eller sämre. Samtidigt är det här mycket säkra preventivmedel, inte minst plåstret och ringen. För att minska risken att hormonerna hamnar hos fiskarna ska de inte spolas ned i toaletten.

MINIPILLER, MELLANPILLER, P-STAV

De här preventivmedlen innehåller bara den syntetiska varianten av progesteron, men även den har visat sig vara hormonstörande för fiskar. Liksom östrogenet tar det lång tid innan progesteronet bryts ned i naturen. Minipiller innehåller dock en avsevärt lägre hormondos än andra hormonella preventivmedel (förutom hormonspiralen!). När staten, genom myndigheten TLV (Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket), beslutar vilka läkemedel apoteken ska erbjuda som förstahandsval tas inte någon miljöhänsyn. Även det här är säkra preventivmedel, särskilt p-staven.

HORMONSPIRAL

Liksom kopparspiral ska den bytas vart femte år, men den innehåller alltså hormoner och ja, ni vet nu var de hamnar. Forskning visar att det verksamma ämnet Levonorgestrel stör äggens utveckling hos honfiskar. Samtidigt är hormonhalten lägre än i andra hormonella preventivmedel. Levonorgestrel finns även i en del p-piller. Precis som med kopparspiralen är hormonvarianten en mycket säker metod

MERA TEST!

Ottar klimattestar mensskydd!

Klittra för klimatet! Ottars guide till eko och reko i sexleksakslådan.

Testare: Anna Dahlqvist
P-sprutan valde vi att lämna utanför eftersom det är en så pass ovanlig metod som ofta förskrivs först när inget annat fungerar.
[källor] Läkemedelsverket, RFSU, FASS, Greenpeace, intervju med forskaren Tove Porseryd, studier från bland annat Södertörns högskola och Lunds universitet.

Få Ottars nyhetsbrev, rakt ner i mejlboixen varannan vecka!

Fler artiklar

Intervju HBTQI

Vem är rädd för genus?

Anna-Maria Sörberg träffar världens mest kända genusteoretiker Judith Butler och pratar om nya boken och framtiden.

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.

Reportage Sex & hälsa

»Jag älskar mitt jobb«

Ottar har besökt en Unrwa-klinik i Amman och följer arbetet i skuggan av kriget i Gaza.