Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Ledare

Sex ett rött skynke

De kallades »sexkurser«. De kritiserades och förlöjligades. I själva verket är det utbildningar i förebyggande hälsovård och sexuell hälsa för romska kvinnor som tvingas tigga i Sverige. Stockholm, Göteborg och Malmö har ansökt om pengar för att erbjuda hälsokurser, men stötte på patrull av bland annat Stockholmsmoderater som menade att det var att börja i »fel ände«. »Knappast akut«, menade andra kritiker. »Hjälper inte mot fattigdom«.

Låt oss gissa att ordet sex i sexuell hälsa var ett rött skynke? För hur kan det vara så viktigt, med sex? Jo till exempel för att många utsätts för sexuellt våld. Och de som saknar hem, försörjning och ett socialt skyddsnät är många gånger mer utsatta. Människor som tigger och bor på gatan kan behöva hjälp kring hur de ska kunna säga nej, värja sig mot tvång eller manipulering. Och om övergrepp ändå sker, så riskerar du att bli oönskat gravid, att föda barn trots att du saknar alla materiella resurser, eller att behöva göra en abort.

»Människor har sex – även människor som är fattiga och hemlösa, människor som kämpar för sin överlevnad.« Carolina Hemlin & Anna Dahlqvist

Och även om vi bortser från tvång, våld och maktrelationer – som lämnar en del övrigt att önska när det gäller valfrihet – så har ju människor sex. Även människor som är fattiga och hemlösa, människor som kämpar för sin överlevnad.

Det är lätt att sätta sexuell hälsa långt ned på priolistan, när det egentligen är något mycket grundläggande, en mänsklig rättighet under »rätten till hälsa«. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter omfattar »varje människas lika möjligheter, rättigheter och förutsättningar att utan tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över sin egen kropp och ha ett säkert och tillfredsställande sexualliv« skriver regeringen.

Det är rättigheter som inte bara bör gälla de som har fötts i Sverige eller har ett permanent uppehållstillstånd, det måste gälla alla som bor här, lever här. Och då har alla också rätt till kunskap och information som gör att de kan ta kontrollen över sin sexuella hälsa. Där ingår att veta hur du blir gravid, hur du skyddar dig, hur mens fungerar, hur du söker vård om du fått en infektion och så vidare.

Att ge några av samhällets mest utsatta de verktyg som behövs för att kunna ta makten över sina egna kroppar – ska det verkligen vara kontroversiellt?

Carolina Hemlin och Anna Dahlqvist

Ottars chefredaktörer

Ottar går att beställa här!

Teckna en årsprenumeration och få en fin bokpremie!

Trevlig läsning!

Fler artiklar