Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Sexiga makthavare

Liv Strömqvist, Göran Hägglund eller Tiina Rosenberg – Vem har makten över sexualpolitiken? Ottar listar 30 aktuella personer som skriver, inspirerar, debatterar, föreslår, beslutar, forskar, kämpar och pratar om kön och sex.

30 sexualpolitiska makthavare. Går det att ta fram? Ottar har i alla fall försökt. Vi listar här 30 personer som sätter tydliga avtryck på det sexualpolitiska området i Sverige, från vitt skilda positioner och i olika riktningar. Några har funnits med länge medan andra är nya. Alla är de aktuella nu. De skriver, inspirerar, debatterar, föreslår, beslutar, forskar, kämpar och pratar om kön och sex.

Vad det innebär att ha makt beror förstås på varifrån man tittar. Många på listan tar plats i medierna. Johanna Koljonen och Jon Voss är själva journalister, och Olle Waller tycks ständigt synas i tv. Flera är författare vars verk har fungerat som tändgnistor och tankeväckare. Andra verkar i mindre synliga sammanhang. Sexualupplysaren Sandra Dahlén kuskar land och rike runt och når många med sina normkritiska föreläsningar. Johan Carlson är för många ett okänt namn, men posten som generaldirektör för den nya Folkhälsomyndigheten är tung. Några av politikerna på listan sitter på stora sexualpolitiska portföljer, andra kämpar för att lyfta sexualpolitiska hjärtefrågor. De politiska företrädarna är – talande nog – få. Flera namn på listan står för diametralt olika åsikter, vilket ger en bild av var konfliktlinjerna i samhällsdebatten går. Frågan om surrogatmödraskap återkommer i flera motiveringar; för några år sedan hade samkönade äktenskap varit en het faktor att räkna med.Andras »makt« är svårare att bedöma. Queer- och genusforskare påverkar på sitt sätt attityder och värderingar, men först när teorierna tolkas och populariseras av någon annan får de betydelse för fler än de närmast sörjande. Makt är svårdefinierad men också flyktig, en kan inte ha den kvar utan att fortsätta att jobba. Vi hoppas på en stenhård kamp om att hamna på nästa års makthavarlista!

Läs hela listan: Ottars makthavarlista 2013.pdf

Och vem ligger i topp? Läs ”intervjun” med vinnaren här!

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.