Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Sverigedemokraterna: »Vill stärka sexualkunskapen i skolan«

Sverigedemokraternas EU-parlamentariker Charlie Weimers tycker att grundlagsskydd av aborträtten är en nationell fråga och vill bekämpa människohandel genom mer kontrollerad migration.

Inför EU-valet den 9 juni 2024 har Ottar ställt 6 sexualpolitiska frågor till de svenska partier som finns representerade i Europaparlamentet i en EU-valguide.

1. Abort

I februari i år blev Frankrike det första landet i världen att grundlagsskydda rätten till abort. Tycker ditt parti att aborträtten borde grundlagsskyddas även i EU?

»Tanken att EU skulle kunna tvinga länderna att ändra sina grundlagar är helt främmande för oss«

Svar: EU består av suveräna stater med sina egna lagar och inte minst grundlagar. Tanken att EU skulle kunna tvinga länderna att ändra sina grundlagar är helt främmande för oss. Vart land får reglera sin grundlag som de själva vill. För oss är aborträtten självklar, men vi vill inte tvinga oss på andra, liksom vi aldrig hade velat bli påtvingade andras aborträtt när Sverige tidigare gått i bräschen.

2. Bistånd till SRHR

Sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) har länge varit ett prioriterat område i Sveriges biståndspolitik. Anser ditt parti att EU borde öka sitt bistånd till SRHR?

Svar: Sveriges bistånd skall gå till att minska lidande och fattigdom på ett sätt som skapar bestående positiv förändring och ett gott värde för pengarna. Vad det innebär i praktiken måste vara upp till biståndsmyndigheten i respektive specifikt fall.

3. Sexköp och prostitution

Människohandel för sexuella ändamål är ett stort problem i EU. Varje år drabbas omkring 10 miljoner människor, varav majoriteten är kvinnor. Vilka konkreta åtgärder föreslår ditt parti för att motverka exploatering och övergrepp?

»Möjligheten till människohandel och trafficking kommer minska drastiskt i takt med att migrationen kontrolleras mer«

Svar: Sverigedemokraterna står för en kraftig skärpning av migrationslagstiftningen, inklusive gräns- och utlänningskontroller. Möjligheten till människohandel och trafficking kommer minska drastiskt i takt med att migrationen kontrolleras mer, såväl i Sverige som på EU-nivå. Utöver det genomförs vi nu åtgärder för att dels skärpa straff och förbättra arbetet med brott mot kvinnor, och därutöver för att i övrigt stärka kvinnors rättigheter och trygghet.

4. Samtyckeslag i EU

Sedan samtyckeslagen infördes i Sverige 2018 har antalet fällande domar fördubblats. Idag finns det 15 länder i Europa som har liknande lagar, där sex utan samtycke defineiras som våldtäkt. Stöder ert parti införandet av en samtyckeslag i EU?

Svar: Det är vår uppfattning att det ligger inom varje nations rätt att bestämma över sig själva, särskilt i frågor som ytterst rör rättsväsendet, brott och straff. EU består av suveräna stater med sina egna lagar, och EU-lagstiftningen skall begränsas till sådana fall då den nationella rätten inte räcker till. Detta är inte ett sådant exempel, utan staterna skall själva på demokratiskt vis få besluta om sina lagar.

5. SRHR i Gaza

Hur ska sexuella och reproduktiva rättigheter för människor i konfliktdrabbade områden stärkas, särskilt i Gaza, och vilka konkreta åtgärder förespråkar ni för att uppnå detta?

Svar: Det är viktigt att i dessa områden först och främst prioritera att respekten för folkrätten upprätthålls och att även få slut på konflikten i sig. Detta kan exempelvis ske genom humanitärt eldupphör gällande Gaza.

6. Vilken är den viktigaste sexualpolitiska frågan just nu, enligt dig?

Svar: Vi vill stärka sexualkunskapen i skolan och menar att det är viktigt att ungas kunskap i tidig ålder stärks.


Text Hedda Johansson, frilansjournalist

Fler artiklar