Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik

Artiklar om #donatorer

Reportage Kroppen

Dyrbara droppar

Verksamheten kring donerade spermier och ägg omgärdas av ett strikt regelverk, och möter inte efterfrågan.