Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik

Artiklar om #hen-person

Intervju HBTQI

Pronomenguide för vuxna

Rätt pronomen kan vara livsviktigt! I Ottars pronomenskola hjälper vi dig att dig att navigera rätt.