Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik

Artiklar om #högerextremism

Reportage Abort

Ett hot mot nationen

Aborträtten är ett hot mot nationen, enligt högerextrem logik. Finns det en risk för högerextrema våldsdåd?

Reportage HBTQI

Homonationalism – en valstrategi

Inför franska presidentvalet skriver Anna-Maria Sörberg om hur hbt-frågor omfamnas i den nationalistiska politiken när högerextremister vill verka »ny och

Reportage

Enade mot regnbågen

Europas värdekonservativa och nationalistiska grupper samlar sig i kampen mot genuspedagogik och normkritik.

Ledare Abort

De som jublar när det brinner

Ottars chefredaktörer minns attacken mot tidskriften för ett år sedan: Hat är skrämmande, inte minst manifesterat i våld. Vi ser