Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Bild: Kristian Ingers
Reportage Abort

Ett hot mot nationen

Aborträtten är ett hot mot nationen, enligt högerextrem logik. I USA har ultranationalistiska grupper utfört flera våldsdåd mot abortkliniker. Är det bara en tidsfråga innan det smäller också i Sverige?

Vilka som låg bakom rökbomben mot Ottar och RFSU i december 2014 vet vi inte, men dådet hyllades av högerextrema organisationer som Nordisk ungdom och Nordiska motståndsrörelsen. På den högerextrema sajten Motgift uttrycktes förhoppningar om att attentatet skulle bli starten på ett mer aktivistiskt abortmotstånd.

− Så har det inte blivit, men faran är absolut inte över. Vi har ett mer uppskruvat läge generellt nu, där ytterhögerns spelrum växer på grund av Sverigedemokraternas ökade inflytande. Viljan att utföra våldsdåd riktat mot aborträtten finns, säger Morgan Finnsiö, researcher på den antirasistiska stiftelsen Expo.

Finnsiö beskriver det som att det mest aggressiva, organiserade högerextrema abortmotståndet i Sverige minskade i samband med att Skandinaviska förbundet, som bildades ur Nordisk ungdom, lades ner år 2019. Samtidigt syns en oroväckande utveckling där allt fler högerextrema våldsdåd utförs av ensamagerande gärningsmän, som inte har en nära koppling till någon organisation. Ett exempel är Theodor Engström som mördade Ing-Marie Wieselgren i Almedalen i somras. Han hade kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen, men utförde av allt att döma mordet på egen hand.

Morgan Finnsiö pekar också på den internationella utvecklingen.

− I USA finns en ökad högerextrem mobilisering kring abortfrågan, och det kan inspirera grupper i Sverige.

Morgan Finnsjö, researcher på den antirasistiska stiftelsen Expo.

I USA har högerextrema utfört brandattentat mot abortkliniker och mördat läkare som utför aborter (se faktaruta). Några sådana dåd har vi inte sett i Sverige, men kanske har det varit närmre än vi tror. År 2020 häktades två högerextremister misstänkta för att ha bränt ner en minkfarm utanför Sölvesborg, men de misstänktes också ha planerat ett dåd mot en gynekologisk mottagning i Stockholm. Männen hade koppling till ekofascistiska organisationer, som länkar samman rasism och miljöengagemang.

Under polisutredningen kom det fram att de diskuterat att bomba en abortklinik. I en chattkonversation delade de misstänkta männen en bild på en karta över stadsdelen Södermalm i Stockholm där de har sökt fram olika gynekologiska mottagningar. Bland de framsökta adresserna fanns även bland annat RFSU:s förbundskansli och klinik med. Sedan har de gått vidare med en specifik klinik, som är specialiserad på abortvård, och i chatten delas bland annat en ritning av en bomb. De delar även en porträttbild på en av den utvalda klinikens medarbetare.

»Bland de framsökta adresserna fanns även bland annat RFSU:s förbundskansli och klinik med. Sedan har de gått vidare med en klinik specialiserad på abortvård.«

När Säpo konfronterade männen om chatten viftade de bort det hela som ett skämt. »Ser inte bra ut men jag har inga planer på att genomföra något«, sa den ena, enligt förundersökningsprotokollet.

I det över 700 sidor långa dokumentet framgår det att han har sökt information på nätet om Oklahomabombaren, UNA-bombaren och »abort i Sverige«. »Vi pratade om kliniken och möjligheten att förstöra den. Men det är ju bara snack. Jag antar att vi var uttråkade men det säger sig självt att jag inte är för aborter« sa den andra mannen i polisförhör.

De båda männen dömdes för mordbrand till villkorlig dom, men åtalades aldrig för diskussionerna om att bomba den gynekologiska mottagningen i Stockholm. Hur seriösa deras planer egentligen var är svårt att säga enligt åklagaren i målet, Henrik Olin.

− För att kunna åtala behövde jag bevisa att hade uppsåt att utföra detta och det kunde jag inte, säger han till Ottar.

På Säpo tonar man ner risken för högerextremistiska våldsdåd riktade mot abortrelaterade mål: »Säkerhetspolisen ser att abortmotstånd är något som förvisso kan förekomma inom framförallt våldsbejakande högerextremistisk ideologi men att frågan i svensk kontext inte har varit tongivande« skriver Säpo i mejlsvar till Ottar.

Åklagaren Henrik Olin. Foto: Pontus Lundahl / TT

På en bild i förundersökningsprotokollet för minkfarmsbranden har en av gärningsmännen på sig en tröja med en slogan som används av det nationalistiska partiet Alternativ för Sverige. I sitt partiprogram skriver partiet att de vill se »ett kraftigt minskat antal aborter«. De vill sänka gränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12. De vill också att högstadieelever ska få utbildning om »etiska och moraliska frågor kring abort med fokus på människolivets okränkbarhet«.

Det högerextrema abortmotståndet grundar sig enligt researchern Morgan Finnsiö på Expo i uppfattningen att ett land ska befolkas av en viss sorts människor.

− För att tala klarspråk: Vita. Det här vill de uppnå genom att hindra »främlingar« från att komma till territoriet men också genom att se till att den vita befolkningen reproducerar sig, och det är här abort blir ett problem.

»Det här vill de uppnå genom att hindra ”främlingar” från att komma till territoriet men också genom att se till att den vita befolkningen reproducerar sig, och det är här abort blir ett problem.«

Det finns tydliga paralleller mellan extremhögerns abortmotstånd och den hbtqi-fientlighet och sexism som driver rörelsen. 

− Allt detta uppfattas som delar av »genusideologin« som de är mycket kritiska till, säger Finnsiö.

Den nu nedlagda högerextrema aktivistgruppen Skandinaviska förbundet beskrev i sin programförklaring abort som att ofödda barn mördas. Abort uppfattas som mord eftersom livet anses börja vid befruktningen, och abortmotstånd är »den enda filosofiskt och moraliskt riktiga positionen«. Den här inställningen återkommer inom olika delar av den högerextrema rörelsen och uttrycks bland annat i tidskrifter och mediekanaler.

»Abort uppfattas som mord eftersom livet anses börja vid befruktningen, och abortmotstånd är »den enda filosofiskt och moraliskt riktiga positionen.«

Frågan om abort kommer till exempel återkommande upp i poddar hos Radio Svegot, som ges ut av organisationen Det fria Sverige. Där uttrycker framträdande profiler inom den yttersta högern i Sverige ibland en mycket restriktiv syn på abort. Det finns poddavsnitt där deltagarna ifrågasätter rätten till abort i situationer där graviditeten är ett resultat av våldtäkt eller incest.

Utöver de ultranationalistiska argumenten mot abort hämtar många inom extremhögern också argument från kristna konservativa grupper. Kanske för att de argumenten är mer gångbara i den breda samhällsdebatten, tror Morgan Finnsiö.

− De nationalistiska argumenten låter mer aggressiva. Inom kristna grupper lägger man fokus på barnets rättigheter och moderns välfärd. Det brukar låta mindre hatiskt, säger han.

Han tillägger att en aktuell strategi för kristna abortmotståndare är att angripa regelverken, för att få till stegvisa inskränkningar av aborträtten.

− Det uppfattas som mer framgångsrikt än att gå ut och säga att man vill stoppa alla aborter.

Morgan Finnsiö menar att Sverigedemokraterna (SD) verkar ha inspirerats av den kristna högerns abortmotstånd. Flera av de som var med och grundade SD i slutet av 1980-talet hade kopplingar till den rasistiska och nationalistiska kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt. Morgan Finnsiö citerar från ett klistermärke som organisationen använde under 1980-talet. På flyern uppmanas svenska flickor att inte ha oskyddat sex utanför sin »ras« och att inte göra abort. Texten avslutas: »skända inte din ras, ditt Sverige, din familj och släkt. Gör abort endast i nödfall. Bevara Sverige Svenskt.«

»Aborträtten har ett så brett stöd är det svårt att attackera den. Det är inget man vinner val på.«

SD har tidigare förespråkat en sänkning av gränsen för fri abort men har sedan några år valt att tona ner abortfrågan, antagligen eftersom den är svår att driva politiskt i Sverige.

− Eftersom aborträtten har ett så brett stöd är det svårt att attackera den. Det är inget man vinner val på, säger Finnsiö. Han tror däremot inte att SD har släppt abortfrågan.

− Ett bevis på det är att Julia Kronlid lyfts fram av partiet.

Sedan regeringsskiftet är Julia Kronlid andre vice talman i riksdagen. Samtidigt är hon starkt abortkritisk och har lämnat in en rad motioner på ämnet. Hon har bland annat förespråkat samvetsfrihet för vårdpersonal och drivit frågan om att sänka gränsen för fri abort till vecka 12.

År 2021 skrev Kronlid en motion där hon drev på för en begränsning av möjligheten att göra sen abort. Som lagstiftningen ser ut idag kan man få tillstånd från Socialstyrelsen att göra en sen abort under graviditetsvecka 19–22 om det bedöms finnas särskilda skäl. Det sker ytterst få sena aborter i Sverige och oftast handlar det om fall där fostret är sjukt och inte bedöms ha någon chans att överleva.

Expos Morgan Finnsiö beskriver läget just nu som att SD är i en process av radikalisering, vilket skulle kunna påverka partiets hantering av abortfrågan.

 − Under den förra mandatperioden försökte de medvetet tilltala en bred publik. De markerade mot organisationer längre ut på högerkanten och uteslöt partiföreträdare som uppfattades som för radikala, men nu har de bytt linje.

Samtidigt som SD:s inflytande ökar i riksdagen uppfattar Expo att åtminstone vissa inom partiet nu verkar se en chans att växa genom att försöka locka väljare och sympatisörer från organisationer längre ut åt höger.

− Med tanke på den här radikaliseringen går det inte att utesluta att abortfrågan framöver kan komma att bli mer central för partiet, säger Morgan Finnsiö.


Text Charlie Olofsson, frilansjournalist.

Bilder Kristian Ingers

PRENUMERERA OCH FÅ EN PREMIE HÄR!

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.