Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik

Artiklar om #neil datta

Notis Abort

Abortkupp i Vatikanen

Idag 28 september är det "dagen för avkriminalisering av abort". 47 000 kvinnor dör varje år av osäkra och illegala