Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik

Artiklar om #stjärnfamilj

Reportage

Bostadsdrömmar

Hur ser en bostadspolitik för stjärnfamiljer och alternativa relationsformer ut? Ottar ser bortom kärnfamiljsnormen.

Debatt HBTQI

Hbtq-rörelsen saknar klassperspektiv

Sigrid Aliki om varför boken Stärnfamiljejuridik missar klassperspektivet, och varför arbetsrätt och socialförsäkringar ska ses som en hbtq-fråga.

Intervju

Stjärnfamilj bortom lagen

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt har familjen gift och skiljt sig i två omgångar. I praktiken har