Världssamvete

#2/2007
TEMA: Världssamvete. Ottar har samlat tankar om skuld, ansvar, rättigheter och skyldigheter och frågar: Har sexualitet något med fattigdomsbekämpning att göra? Sven Lindqvist konstaterar att de rikare blivit rikare och de fattiga blivit fattigare, Catti Brandelius försöker hantera hetsglobalismen i vardagen, Andrew M Mwenda om bistånd, förtryck och demokrati. Och läs om ett förlorat paradis där kvinnor tvingas in i sexturism, om feministiska provokatören Kola Boof och mycket mer.