Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Abort

Trögt för anti-abortkampanj i EU

Det ser mörkt ut för anti-abortrörelsens försök att stoppa EU-bistånd till sexuell och reproduktiv hälsa. Efter ett års arbete med kampanjen One of us saknas 750 000 av den miljon underskrifter som behövs till november. − I maj kommer det att göras en större satsning på One of us i Sverige, säger Ja till livets Gunilla Gomér.

Ja till livet är den organisation som i Sverige driver namninsamlingen till One of us. Det är ett så kallat medborgarinitiativ, en möjlighet för EU-invånare att söka gehör för sina politiska idéer som infördes för drygt ett år sedan. Den eller de som lyckas samla in en miljon namnunderskrifter fördelade över unionens 27 medlemsländer (med uppfyllda kvoter beräknat på invånarantal i minst sju länder) får sitt förslag diskuterat offentligt − och potentiellt bifallet − av EU-kommissionen.

Att människor tvingas betala för forskning som kräver att mänskligt liv förstörs är det långt fler än en miljon människor i EU som är upprörda över.«

One of us är att av de första medborgarinitiativen och syftar till att ”införa ett förbud och stoppa finansiering av verksamhet som förutsätter att mänskliga embryon förstörs, speciellt inom forskning, biståndshjälp och folkhälsa”. I klartext innebär det inte bara ett stopp för provrörsbefruktning − där överblivna embryon förstörs eller användas till forskning − utan är också ett hot mot allt bistånd som syftar till familjeplanering. Om arbete med säkra aborter nämns betraktas det nämligen av anti-abortrörelsen som propaganda för embryoförstörelse.

Biståndet är numera anti-abortrörelsens främsta måltavla när det gäller EU eftersom medlemsländernas egna abortlagar räknas till nationella vårdfrågor. EU står för 60 procent av världens samlade bistånd och även om bara en mycket liten del av medlen går till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter skulle ett förbud kunna få stora konsekvenser.

One of us stödjs av ett tjugotal intresseorganisationer i Europa och leds av Grégor Puppinck, chef för organisationen European Centre for Law and Justice som bland annat arbetar mot rätten till abort. November är deadline för namninsamlingen men än så länge har One of us bara fått in knappa 250 000 underskrifter.

Ja till livets ordförande Gunilla Gomér är dock inte orolig.

− Frågan om människans värde är ju universell och att människor tvingas betala för forskning som kräver att mänskligt liv förstörs, är det långt fler än en miljon människor i EU som är upprörda över, säger hon och berättar att hon också tror att Ja till livet kommer att lyckas uppfylla den svenska kvoten om 15 000 underskrifter.

Gomér är noga med att undvika att nämna att uppropet är emot bistånd till verksamhet som ”förutsätter att mänskliga embryon förstörs” − det vill säga allt arbete för säkra aborter. Men hon berättar att det finns ytterligare ett syfte med kampanjen.

− Målet är också att öka samarbetet mellan människor och organisationer i hela Europa.

Det senare menar Neil Datta på EPF, European Parlamentary Forum for Development and Population (en EU-organisation för parlamentariker som engagerar sig för utvecklingsfrågor och SRHR-rättigheter) och expert på anti-abortrörelser inom EU, kommer att vara en av de främsta vinsterna med kampanjen. Rörelsen blir alltmer professionaliserad och i det arbetet är det viktigt att till exempel föra samman frikyrkoprotestanterna i Ja till livet med katolska aktivister i Polen och Malta.

Runt 300 000 tycks vara den nivå som anti-abortrörelsen kan få med sig utan stora ansträngningar. Just nu tyder inget på att de har kapacitet nog för en så omfattande insats som en miljon namn kräver.«

Däremot är han inte särskilt förvånad över att kampanjmakarna än så länge har samlat in relativt få underskrifter.

− När samma grupper försökte samla in underskrifter för att förmå FN att erkänna rätten till liv från befruktningsögonblicket 2008 fick de in ungefär 330 000 namn. Runt 300 000 tycks vara den nivå som anti-abortrörelsen kan få med sig utan stora ansträngningar. Just nu tyder inget på att de har kapacitet nog för en så omfattande insats som en miljon namn kräver, säger han.

Tror du att de kommer att klara det?

− När kampanjmakarna träffades i Bryssel i våras klagade de på att de framstod som religiösa fanatiker i offentligheten. Ska de lyckas måste de lösa dilemmat med hur man som fanatiker framställer sig som motsatsen.

Text: Anna Hellgren


Läs mer

http://www.www.ottar.se/artiklar/abortmotst-ndare-samlar-en-miljon-namn-i-eu

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.