Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Abort

Tumultartad hearing i EU-parlamentet om abort

Ledamöter i EU-parlamentet som visar sitt stöd för fri abort. Foto: Aleksandra Eriksson

Över 200 personer deltog i fredagens utfrågning av medborgarinitiativet En av oss i Europaparlamentet, som kräver att EU slutar finansiera verksamhet där mänskliga embryon förstörs. Aleksandra Eriksson ger en inifrån-rapport.

Kön ringlade sig lång vid registreringsdiskarna och först en halvtimme efter utsatt start kom alla på plats. Men tumultet fortsatte, med högljudda åhörare som gav stående applåder till One of us-kampanjens försvarare, och buade ut kritikerna. Det kom också fram att One of us ordförande Gregor Puppinck från organisationen European Center for Law and Justice hade krävt att den brittiske socialdemokraten Michael Cashman, som tidigare uttalat sig kritiskt till initiativet, skulle uteslutas från föredragarlistan. Cashman skrev på Twitter >>Shocked that ‪#oneofus organisers tried to exclude me from hearing (and failed!).<<

Medborgarinitiativet One of us drivs av Europeiska anti-abortorganisationer, har stöd av påven Franciskus och stöds i Sverige av Ja till Livet, Provita och katolska organisationen Respekt. Kravet de driver är att EU ska sluta finansiera all forskning som förutsätter förstörandet av mänskliga embryonala stamceller framför allt inom områdena forskning, utvecklingsbistånd och hälsa, men experter menar att det kommer äventyra EU:s bistånd till verksamheter som inkluderar abort.

»Gregor Puppinck jämförde stamcellsforskning med slavhandel, eftersom båda enligt honom bygger sin konkurrenskraft på ’utnyttjande av andra’.«

Gregor Puppinck argumenterade från talarstolen att One of us föreslagna förbud mor stamcellsforskning är förenligt med EU:s regelverk. Ordföranden för parlamentets forskningsutskott – den spanska socialdemokraten Teresa Riera Madurell – höll inte med. Hon sade att parlamentets stöd till stamcellsforskning bygger på stränga etiska krav, och har antagits av en bred majoritet från alla partigrupper. Hon menade också att forskningen har haft mycket värdefulla resultat och bidrar till EU:s konkurrenskraft, och att alternativa forskningsmetoder hittills visat sig otillräckliga. Puppinck jämförde då stamcellsforskning med slavhandel, eftersom båda enligt honom bygger sin konkurrenskraft på »utnyttjande av andra«.

Ana gomez, socialistisk ledamot i EU-parlamentet (th), och progressive ledamoten Michael Cashman (i mitten), argumenterar med motståndare utanför hearingen. Foto: Aleksandra Eriksson

Sedan diskuterades EU:s bistånd till utvecklingsländer, ett samarbete som inkluderar mödrahälsovård och arbete för säkra aborter. Sophia Kuby från abortfientliga och homofoba lobbygruppen European Dignity Watch kritiserade familjeplaneringsorganisationerna IPPF och Marie Stopes International för att ”kringgå nationella lagar” om abort i utvecklingsländer, varpå Michael Cashman protesterade mot angreppet med att dessa organisationer inte hade tilldelats talartid på hearingen och inte kunde försvara sig. Han påpekade att EU:s biståndspolitik bygger på FN:s milleniemål och andra internationella åtaganden. Puppinck gick upp och hävdade att länder med restriktiva abortlagar, till exempel Chile, Irland och Polen, har lägre mödradödlighet än vissa utvecklingsländer. Han jämförde också EU:s bistånd till reproduktiv kontroll med nykolonialism.

Den franska socialdemokraten Francoise Castex tappade tålamodet och tyckte att deltagarna inte höll sig till ämnet utan mest verkade intresserade av att ifrågasätta aborträtten. Många av dem som tog till orda betonade att skyddet för människolivet ska börja från befruktningsögonblicket och inte när fostret är livsdugligt utanför livmodern, vilket är den rådande synen i många av EU:s medlemsländer. Francoise Castex uttryckte ironiserande att sådana argument senast hade hörts på 1970-talet, och tackade dem som fick henne att känna sig fyrtio år yngre.

»Här blev det uppenbart att One of us inte handlar om stamcellsforskning utan om hur lobbygruppen ska organisera sig och påverka inom EU i frågor om sex och privatmoral.«

Efter hearingen fortsatte One of us samtalet med medlemmar och sympatisörer i ett internt möte där jag lyckades sitta med en stund. Där uttrycktes förväntningar på att utfrågningen bara var början på det påverkansarbete som fortsätter i Europaparlamentet. Bland annat diskuterades hur man ska bli bättre på att hänga ut sina motståndare via sociala medier. Även andra sexual- och familjefrågor som surrogatmödraskap dryftades. Här blev det uppenbart att One of us inte handlar om stamcellsforskning, utan om hur den konservativa lobbygruppen ska organisera sig och påverka inom EU i frågor om sex och privatmoral.

En seriös debatt om etik och värderingar skulle kunna stärka EU:s legitimitet och på ett värdefullt sätt bidra till det offentliga samtalet. Men fredagens utfrågning bådar illa. En kampanj som One of us, baserad på förvrängning av fakta, påhopp och personangrepp riskerar snarare att leda till slitningar och polarisering.

EU-kommissionen har till 28 maj på sig att bestämma om One of us-kampanjens krav, ett lagförslag mot förstörelse av mänskliga embryon, ska läggas fram.

Aleksandra Eriksson

Frilansskribent

Fotnot: RFSU m fl organisationer gick ut med en debattartikel inför utfrågningen, Oisin Cantwell skrev en krönika i Aftonbladet om hearingen dagen efter, och tidningen Dagen rapporterade på nyhetsplats.


Läs mer

Artikel i Ottar om medborgarinitiativet (mars 2014)

Fler artiklar

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.