Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Abort

Uppåt 240 000 oönskat gravida har gjort abort själva efter Texas nya hårda abortlagar

Do-it-yourself-aborterna har ökat kraftigt i USA. Mellan 100 000–240 000 oönskat gravida har gjort abort själva sedan nya drakoniska abortrestriktioner infördes i Texas 2013.

Sedan 2013 när den drakoniska Omnibuslagen eller HB2, en omfattande lagstiftning som kraftigt minskade tillgången till laglig och säker abort, gick igenom i delstaten Texas så har över hälften av delstatens abortkliniker tvingats stänga, nu finns endast 17 kliniker mot 41 stycken 2012. Tidigt sedan varnade experter för att den strypta tillgången till abortvård skulle komma att leda till ett ökat antal hemgjorda och osäkra aborter.

En ny rapport från Texas Policy Evaluation Project visar att 1,7 procent av alla kvinnor i Texas uppger att de har försökt göra en abort själva (utan hjälp eller stöd från en vårdgivare) och drygt 4 procent vet eller anar att en nära vän gjort detsamma, efter att lagarena trädde i kraft.

»Över hälften av delstatens abortkliniker tvingats stänga, nu finns endast 17 kliniker mot 41 stycken 2012.«

Studien bygger på svar från 800 kvinnor mellan 18-49 år och resultaten har sedan kvantifierats. Eftersom Texas är en stor delstat med många invånare så blir siffrorna för hela statens befolkningsmängd totalt höga, de beräknar att mellan upp till 240 000 oönskat gravida har försökt göra abort själva utan medicinsk vård under 2014 och 2015.

Mest utsatta är enligt rapporten latinokvinnor som bor på landsbygden nära gränsen till Mexiko, de hade sämst tillgång till vård. De flesta uppgav flera skäl till varför de försökt göra aborten själva; brist på pengar för att resa till en klinik och betala för behandling eller ingrepp, att deras lokala abortklinik hade stängt, eller rädsla för det stigma det kan innebära att uppsöka en abortklinik i USA.

Den vanligaste metoden som använts enligt studien är medicinsk abort med »abortpillret« Misoprostol, andra metoder som uppgivits var olika örter, slag i magen, alkohol eller andra droger, eller hormontabletter.

Under 2016 ska den så kallade omnibus-lagen i Texas som gjort att över hälften av delstatens abortkliniker fått slå igen prövas i Högsta domstolen, som ska undersöka ifall restriktionerna är förenliga med USA:s konstitution.

Källor: Motherjones.com, Broadly, The Atlantic


Läs mer

Stater i USA har infört 231 abortrestriktioner på bara 4 år (Ottar 2015)

Kriget mot gravida (Ottar 2015)

Låt galgen stanna i gearderoben (ottar 2012)

Abortmiljonär med samvete (Ottar 2012)

Kriget mot klinikerna (Ottar 2012)

Fler artiklar

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.