Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Debatt Abort

”Världen har blivit bättre”

I ett uppmärksammat fall vägrades en 14-årig kvinna i Polen abort efter en våldtäkt. En grov kränkning av kvinnans mänskliga rättigheter, har nu Europadomstolen slagit fast. Johanna Westeson, Center for Reproductive Rights, välkomnar domen.

Den 30 oktober kom ett banbrytande domslut från Europadomstolen i Strasbourg, P and S v. Poland. Domstolen, som bedömer om europeiska stater lever upp till sina förpliktelser enligt Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, slog fast att Polen grovt kränkt en ung kvinnas rättigheter då hon hindrats från tillgång till abort efter våldtäkt. Kvinnan, som var 14 år då detta utspelade sig 2008, hade våldtagits av en skolkamrat, och anmält händelsen till polisen. I och med detta hade hon enligt polsk lag rätt till laglig abort. I teorin. I praktiken ser det annorlunda ut.

Den unga kvinnan, som går under pseudonymen P, besökte tre olika sjukhus, som alla vägrade att utföra aborten. Hon och hennes mamma (S) trakasserades, kränktes, och utsattes för påtryckningar av läkare, katolska präster och allmänhet som snabbt mobiliserade efter att sjukhuset spridit nyheten om P:s belägenhet till media. Läkare åberopade ömsom samvetsklausuler, ömsom fabricerade administrativa krav som måste uppfyllas för att en abort skulle kunna utföras. När antiabortaktivister jagade P och S sökte de polisskydd – varpå polisen utsatte dem för timslånga förhör och, till slut, arresterade P och skickade henne till ett ungdomshem där hon låstes in.

Den påhittade motiveringen var att modern försökte tvinga henne till abort. Till slut grep hälsoministeriet in, skickade P till ett sjukhus långt från hennes hemtrakter, där hon genomgick en abort i största hemlighet: utan att skrivas in vid sjukhuset, och utan att få tillgång till eftervård.

Fakta talar sitt tydliga språk. De flesta av oss känner nog instinktivt att den här unga kvinnans rättigheter kränkts, grovt och systematiskt. Men det som är så banbrytande är att Europadomstolen nu instämmer – och med bravur. Domstolar är konservativa institutioner, och juridik är av naturen en långsam och försiktig process. Att vara SRHR-aktivist med juridiken som främsta redskap är ofta djupt frustrerande. Men, å andra sidan, när juridiken kommer i kapp vår känslomässiga övertygelse om av att kränkningar skett och att kvinnor utsetts för övergrepp i religionens eller moralens namn, då smäller det högt. Då har världen blivit något lite bättre.

Nu säger Europadomstolen: nej, staten kan inte misshandla unga kvinnor hur som helst. Unga kvinnor har rätt till sin kropp, sitt självbestämmande och, inte minst, sina reproduktiva val. När väl staten beslutat att abort är lagligt under vissa omständigheter kan ingen – inte staten, inte kyrkan, inte läkarna, inte ens föräldrarna – hindra en tonåring som behöver en abort under dessa omständigheter. Hon bestämmer – och hennes värdighet, privatliv och integritet måste skyddas under resans gång.

Måtte de bäva som oroar sig för familjens uppluckring och föräldrars minskade auktoritet. Europadomstolen har satt ner foten för unga kvinnors reproduktiva självbestämmande.

Text: Johanna Westeson, europachef Center for Reproductive Rights


Läs mer

Europadomstolens utslag (pdf)

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.